Kansainväliset osaajat

Image
Työhaalariin pukeutunut mies kantaa olallaan höylättyä lautaa taustalla seinää vasten nojaavia lautanippuja.

Kansainväliset, maahanmuuttajataustaiset osaajat ovat parhaimmillaan yrityksen voimavara. Voimme auttaa organisaatioita monimuotoisen ja -kulttuurisen työyhteisön kehittämisessä.

Selkeä viestintä on kaiken a ja o

Voimme auttaa organisaatioita monimuotoisen ja -kulttuurisen työyhteisön kehittämisessä. Erityisen merkittävään rooliin nousevat erilaiset viestinnälliset haasteet. Esimerkkejä ratkaisuistamme:

 1. Monimuotoisuus työyhteisössä -koulutus esimiehille ja henkilöstölle
 2. Osaamista ja tukea perehdyttämiseen ja opastamiseen kansainvälisessä työyhteisössä
 3. Suomen kielen koulutus yrityskohtaisena toteutuksena
 4. Valmennusta selkeiden materiaalien ja ohjeiden laatimiseen
 5. Tavoitteena selkeämpi viestintä -koulutus henkilöstölle

Esimerkkejä ratkaisuistamme: 

Monimuotoisuus työyhteisössä -valmennus (1 pv) 

Kohderyhmä: Esimiehet ja työyhteisö  

Tavoitteet: Työyhteisö saa lisää ymmärrystä siitä,  

 • Mitä monimuotoisuus voi olla ja miten se voi ilmetä  
 • Miten monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä  
 • Miten monimuotoisuus edistää liiketoimintaa  
 • Mitä haasteita voi kohdata ja miten niistä selvitä  
 • Kuinka toimia monimuotoisessa työyhteisössä  

Ammattien taitoavain 

Kun haluatte rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja/tai oppisopimusopiskelijoita, toimii ammattien taitoavain apunanne: 

 • Työnantajan avainhenkilö ja maahanmuuttajakouluttaja kuvaavat ja kirjoittavat auki, millaisia materiaaleja ja ohjeita sekä viestintätilanteita alalla/työpaikalla on.  

 • Taitoavaimessa arvioidaan, millaista kielitaitoa ne vaativat sekä arvioidaan kielitaidon vaatima taitotaso. 

 • Ammattien taitoavain on apuväline työyhteisölle, kouluttajille ja testaajille 

 • Se auttaa kohdentamaan maahanmuuttajataustaiselle uudelle työntekijälle yksilöllistä tukea ja ohjausta.   

 • Kohderyhmä: Yritys, jossa on tai joka on aikeissa rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja/tai oppisopimusopiskelijoita  

Suomen kielen opetus yrityksessä 

Sisältö:

• Ammatissa ja työtehtävissä tarvittava kieli  

• Pohjana työtehtävien ja opiskelumateriaalit (tekstit, viestintätilanteet, tehtävät) sekä ammattien taitoavain -kortti.  

• Opiskeltavat rakenteet kytkeytyvät käsiteltäviin materiaaleihin.  

• Kielitaidon kehittymisen seuranta, testaus, arviointi ja palaute  

Toteutukseen voidaan tapauskohtaisesti valita sopiva yhdistelmä alla olevista toteutusmalleista: 

• Yhden yrityksen työntekijät tai usean yrityksen työntekijät yhdessä (verkostokoulutus) 

• Ryhmämuotoinen opetus  

• Yksilöohjaus  

• Yhteisopettajuus (S2-kouluttaja, ohjaaja tai esimies ja työntekijä/opiskelija)  

• Lähiopetuksena ja/tai etäopetuksena videoyhteyden välityksellä 

Image
Kaksi miestä työvaatteissa, maskit kasvoilla ja kypärät päässä tervehtivät toisiaan
Sisältö

Työpaikkasuomi - Lisää suomen kielen taitoa

Onko yrityksessänne maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä? Mietityttääkö maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden palkkaaminen? Jos vastasit kyllä, lue lisää. Meiltä saat eväät kansainvälisien osaajien rekrytointiin ja toimivan monikulttuurisen työyhteisön rakentamiseen. 

Lue lisää

Jätä tarjouspyyntö:

Kun kuulemme ja ymmärrämme tarpeenne, suunnittelemme ja toteutamme siihen sopivan ratkaisun ja teemme tarjouksen. Tehdään siitä juuri sellainen, että se sopii sisällöiltään, toteutukseltaan ja kestoltaan teidän organisaatiollenne. Rakennetaan toteutus yhdessä – me olemme valmiita! 

Voit jättää tarjouspyynnön Hyria Business -palveluille yrityksesi kehitystarpeista tällä lomakkeella. 

Ota yhteyttä!