Kansainväliset osaajat

Kansainväliset osaajat ovat parhaimmillaan yrityksen voimavara. Voimme auttaa organisaatioita monimuotoisen ja -kulttuurisen työyhteisön kehittämisessä.

Esimerkkejä ratkaisuistamme: 

 

Monimuotoisuus työyhteisössä -valmennus (1 pv) 

Kohderyhmä: Esimiehet ja työyhteisö  

Tavoitteet: Työyhteisö saa lisää ymmärrystä siitä,  

  • Mitä monimuotoisuus voi olla ja miten se voi ilmetä  
  • Miten monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä  
  • Miten monimuotoisuus edistää liiketoimintaa  
  • Mitä haasteita voi kohdata ja miten niistä selvitä  
  • Kuinka toimia monimuotoisessa työyhteisössä  

 

Ammattien taitoavain 

Kun haluatte rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja/tai oppisopimusopiskelijoita, toimii ammattien taitoavain apunanne: 

  • Työnantajan avainhenkilö ja maahanmuuttajakouluttaja kuvaavat ja kirjoittavat auki, millaisia materiaaleja ja ohjeita sekä viestintätilanteita alalla/työpaikalla on.  

  • Taitoavaimessa arvioidaan, millaista kielitaitoa ne vaativat sekä arvioidaan kielitaidon vaatima taitotaso. 

  • Ammattien taitoavain on apuväline työyhteisölle, kouluttajille ja testaajille 

  • Se auttaa kohdentamaan maahanmuuttajataustaiselle uudelle työntekijälle yksilöllistä tukea ja ohjausta.   

  • Kohderyhmä: Yritys, jossa on tai joka on aikeissa rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä ja/tai oppisopimusopiskelijoita  

 

Suomen kielen opetus yrityksessä 

Sisältö:

• Ammatissa ja työtehtävissä tarvittava kieli  

• Pohjana työtehtävien ja opiskelumateriaalit (tekstit, viestintätilanteet, tehtävät) sekä ammattien taitoavain -kortti.  

• Opiskeltavat rakenteet kytkeytyvät käsiteltäviin materiaaleihin.  

• Kielitaidon kehittymisen seuranta, testaus, arviointi ja palaute  

Toteutukseen voidaan tapauskohtaisesti valita sopiva yhdistelmä alla olevista toteutusmalleista: 

• Yhden yrityksen työntekijät tai usean yrityksen työntekijät yhdessä (verkostokoulutus) 

• Ryhmämuotoinen opetus  

• Yksilöohjaus  

• Yhteisopettajuus (S2-kouluttaja, ohjaaja tai esimies ja työntekijä/opiskelija)  

• Lähiopetuksena ja/tai etäopetuksena videoyhteyden välityksellä 

Jätä tarjouspyyntö:

Kun kuulemme ja ymmärrämme tarpeenne, suunnittelemme ja toteutamme siihen sopivan ratkaisun ja teemme tarjouksen. Tehdään siitä juuri sellainen, että se sopii sisällöiltään, toteutukseltaan ja kestoltaan teidän organisaatiollenne. Rakennetaan toteutus yhdessä – me olemme valmiita! 

Voit jättää tarjouspyynnön Hyria Business -palveluille yrityksesi kehitystarpeista tällä lomakkeella. 

Ota yhteyttä!