Vielä ehdit aloittaa opiskelun aikuiskoulutustuella

Tiedotteet
Image
Kuvituskuva piirroshahmoista

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustuen lakkauttava laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 1.6.2024. 

Tämän jälkeen aikuiskoulutustukea voisi myöntää vain opintoihin, jotka alkaisivat ennen 1.8.2024. Siirtymäaika kestäisi vuoden 2025 loppuun, jonka aikana olisi mahdollista hakea lisää tukioikeutta sekä tuen maksua, jos sekä opinnot että tukikausi alkaisivat viimeistään 31.7.2024.  

Voit tiedustella mahdollisuutta aloittaa itseäsi kiinnostava koulutus ennen 1.8.2024 Hyrian hakijan palveluista.  

Tutkintotavoitteisten koulutusten lisäksi Hyriassa on tarjolla useita lyhytkoulutuksia ja tutkinnon osia, joita voi suorittaa joustavasti myös työn ohessa. Lisäksi Hyria tarjoaa runsaasti myös verkossa suoritettavia opintoja.  

Hyrian koulutustarjonnan löydät täältä: Koulutustarjonta | Hyria 

Aikuiskoulutustuen lakkauttamista koskeva lakimuutos on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Aikuiskoulutustuen lakkauttamista koskevaa eduskuntakäsittelyä voi seurata täällä. 

Aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun saattaa tulla muutoksia vielä eduskuntakäsittelyssä.   

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta ja sen hakemisesta: Aikuiskoulutustuki - Aikuiskoulutustuki  

Ota yhteyttä