Uusi lakko lähestyy Hyriaa 13.–16. toukokuuta

Tiedotteet
Image
Kuvituskuva piirroshahmoista

Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvotteluiden sovittelua on jatkettu valtakunnansovittelijan johdolla myös kuluvalla viikolla, mutta neuvottelut ovat keskeytyneet tuloksettomana.

Palkansaajajärjestöt OAJ, JHL ja Jyty ilmoittivat 28.4. uusista, laajenevista lakoista yksityiselle opetusalalle. Näillä näkymin lakot toteutuvat 13.–16.5. 25:ssä oppilaitoksessa – mukaan lukien Hyriassa. Mukana on peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten lisäksi muutama musiikkioppilaitos. Edellinen lakko 23.–24. huhtikuuta kohdistui kuuteentoista oppilaitokseen. 

Sovittelua on tarkoitus jatkaa valtakunnansovittelijan myöhemmin ilmoittamana ajankohtana. 

Lakko koskee Hyria koulutus Oy:ssä ainoastaan yksityisen opetusalan työehtosopimuksessa olevia kyseisiin liittoihin kuuluvia työntekijöitä. Lakko ei koske Hyria säätiön tai Hyria Business Institute Oy:n työntekijöitä, eikä niitä Hyria koulutus Oy:n työntekijöitä, joiden työehtoihin sovelletaan jotain muuta työehtosopimusta. 

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka keskeytyessään voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen. Hyriassa luonnonvara-alan eläintenhoitoon liittyvät työt on rajattu lakon ulkopuolelle eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistamiseksi. 

Jos lakon arvioidaan vaikuttavan jonkin opiskelijaryhmän toimintaan, asianomainen koulutusosasto tiedottaa opiskelijoilleen erikseen mahdollisista opetuksen poikkeusjärjestelyistä. Jos lakko peruuntuu, toimitaan normaalin työjärjestyksen mukaisesti.

Toteutuessaan lakko vaikuttaisi opiskelijaruokailuun siten, että kaikki Riihimäellä maksuttomaan ateriaan oikeutetut opiskelijat ohjataan ruokailemaan Sakonkadun kampukselle. Hyvinkäällä maksuttomaan ateriaan oikeutetut opiskelijat ruokailevat Kauppalankadun Kruunu-kampuksella. Poikkeuksen muodostavat Uudenmaankatu 249 -kampuksen eli niin sanotun Uumon maaseutuopiston opiskelijat, joiden siirtyminen lounaalle keskustaan ei ole etäisyyden vuoksi tarkoituksenmukaista. Heillä on mahdollisuus anoa lakkopäiviltä ateriakorvausta, mikäli ateriakorvauksen ehdot täyttyvät.