Useat kunnat tukevat nuorten työllistymistä kesätyösetelein - Katso alueemme tarjolla olevat tuet tästä

Uutiset
Image
Kirjekuoresta kurkkaa euron seteleitä viuhkamuodostelmassa pöydällä.

Kunnat ja kaupungit sekä muut tahot tukevat nuorten kesätyöllistämistä tarjoamalla työnantajille erilaisia tukia kesätyöntekijöiden palkkaamiseen. Katso alla olevasta koonnista alueemme ja lähiseudun eri kuntien tarjoamat kesätyösetelit ja muut tuet.

Lisäksi Hyria tukee ammattiin opiskelevien nuorten työllistymistä oppisopimuksella. Hyria maksaa oppisopimuksen ensimmäiseltä kuukaudelta koulutuskorvausta 450 euroa. Mikäli opiskelija on oppisopimuksen alkaessa alle 20-vuotias, työnantaja saa kahdelta kuukaudelta korotetun korvauksen, yhteensä 900€.

Lue lisää korotetusta korvauksesta ja sen ehdoista tästä uutisesta!

Näin kuntien kesätyösetelit toimivat:

 • Kunta maksaa osan kesätyöntekijän palkkakustannuksista
 • Kesäsetelien suuruudet ja käyttöehdot vaihtelevat kunnittain
 • Työantajan kannattaa tarkistaa tuen ehdot, tuen määrä ja tuen hakuprosessi kesätyöntekijän kotikunnan nettisivuilta
 • Oman kunnan työllistämispalvelut ja TE-toimistot osaavat neuvoa työnantajia

Hausjärven kunnan kesätyöllistämistuki

 • Tarkoitettu vuosina 2000–2007 syntyneille hausjärveläisille nuorille
 • Tuen määrä on 400€
 • Kesätyön kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa ajan­jaksolla 15.5.–31.8.2023
 • Tukea voidaan myöntää vain Hausjärvellä toimivalle työnantajalle
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.
 • Yhdellä hakijalla on mahdollisuus saada tuki enintään kolmen nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.
 • Kesätyöllistämistukea saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan hakulomakkeen
 • Lue lisää täältä

Etelä-Hämeen Osuuspankin kesätyöseteli, Hausjärven kunta

 • Tarkoitettu vuosina 2006–2008 syntyneille hausjärveläisille nuorille
 • Tuen määrä on 400€
 • Nuoren asuinpaikkakunnan tulee olla Hausjärven alueella
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä päin Suomea tahansa
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia.
 • Yhdellä hakijalla on mahdollisuus saada tuki enintään yhden nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllis­tä­mi­seen tukea ei myönnetä.
 • Nuorelle maksettava palkka on oltava vähintään 500€ / 10 työpäivää, josta työnantaja säästää palkkakustannuksissa kesätyösetelin arvon 400 €
 • Kesätyön kesto on oltava minimissään 10 päivää tai 60 tuntia
 • Kesätyön tulee ajoittua koulujen loma-aikaan
 • Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan kesätyösetelin hakulomakkeen.
 • Lue lisää täältä

Hyvinkään kaupunki, kesätyöseteli

 • Hyvinkään kaupunki tukee 15–25 vuotiaiden hyvinkääläisten nuorten kesätyöllistymistä kesätyösetelillä.
 • Kesätyösetelin arvo on 350€ kuukaudessa
 • Tuki on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille. Tukea ei myönnetä yksityistalouksille, kunnille tai valtiolle.
 • Kesätyösetelin voi käyttää työsuhteeseen, joka ajoittuu 1.4.–31.8. Tuen enimmäiskesto on kaksi (2) kuukautta.
 • Lue lisää täältä

Hämeenlinnan kaupunki, kesätyöseteli

Kesätyöseteli uudistuu vuonna 2023. Kesätyöseteli on kaupungin myöntämä 250 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätöihin Hämeenlinnan kaupungin perusopetuksessa olevan 9. luokan päättävän hämeenlinnalaisen nuoren. Työsuhde tulee olla ajalla 1.5.–31.8.2023.

Työpäiviä tulee tänä ajanjaksona olla vähintään 15 pvää (työnkesto noin 3 vkoa). Käytettävissä on yksi kesätyöseteli / henkilö. Kesätyöseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle.

 • Kesätyösetelit ovat tarjolla kaikille hämeenlinnalaisille 9. luokan päättäville nuorille
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia. Yhtä työnantajaa (yhtä Y-tunnusta) kohden voi käyttää enintään kymmenen työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan kymmenen nuorta kesätyösetelillä.
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa.
 • Nuorelle käteen jäävän nettopalkan on oltava vähintään 500 euroa.
 • Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan kesätyösetelin hakulomakkeen.
 • Kaikki yritykset, jotka täyttävät kriteerit, tulevat saamaan kesätyösetelin palkatessaan 9. luokkalaisen nuoren.
 • Lue lisää

Etelä-Hämeen Osuuspankki, Hämeenlinna 

 • OP-Etelä-Hämeen kesätyöseteli on tarkoitettu 15–17-vuotiaille hämeenlinnalaisille nuorille (syntymävuosi 2006-2008, ei koske 9. luokkalaisia).
 • Työnantajalle maksettavan tuen määrä on 400€
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan). Kunta, yksityistalous, perhe tai yksityinen henkilö eivät voi olla työnantajia. Yhtä työnantajaa (yhtä Y-tunnusta) kohden voi käyttää enintään kaksi työseteliä eli työnantaja voi palkata kesän ajalle korkeintaan kaksi nuorta kesätyösetelillä.
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa.
 • Nuorelle käteen jäävän nettopalkan on oltava vähintään 500 euroa.
 • Kesätyön kesto on minimissään 10 päivää tai 60 tuntia.
 • Kesätyösetelin saadakseen nuori etsii itse työnantajan ja täyttää hänen kanssaan kesätyösetelin hakulomakkeen.

Janakkalan kunta, kesätyöseteli 2023

A: Kesätyöseteli on kunnan maksama 250 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 1999–2008 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 3 viikon ajalle 1.5.–31.8.2023 välisenä aikana
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 500 euroa

B: Kesätyöseteli on kunnan maksama 500 euron tuki työnantajalle, joka palkkaa kesätyöhön:

 • 15–24 -vuotiaan, vuosina 1999–2008 syntyneen janakkalalaisen, vähintään 6 viikon ajalle 1.5.–31.8.2023 
 • nettopalkan (eli nuorelle käteen jäävän palkan) tulee olla vähintään 1000 euroa
 • Lue lisää A- ja B-vaihtoehdoista täältä

Järvenpään kaupunki, kesätyöllistämistuki

 • Järvenpään kaupungin kesätyöllistämistukea voi hakea työnantaja, joka on Suomessa rekisteröitynyt yritys, säätiö, yhdistys tai kotitalous.
 • Kesätyöllistämistukea voidaan myöntää järvenpääläisen 14–19-vuotiaan nuoren palkkaamiseen.
 • Lue lisää täältä

Kärkölän kunta, kesäpestituki

 • Kärkölän kunta tukee kärköläläisten 15–21-vuotiaiden nuorten työllistymistä kesällä 2023 tarjoamalla yksityisille työnantajille, yrityksille ja yhdistyksille tukea, mikäli he työllistävät nuoren vähintään kahdeksi viikoksi. Kesäpestituen määrä on 300,00€/nuori ja kukin nuori voi saada kesäpestituen yhteen työpaikkaan.
 • Työantajan tulee maksaa nuorelle palkkaa alan työehtosopimuksen mukaisesti, kuitenkin vähintään 420€ kahdelta viikolta (+sivukulut ja lomakorvaus). Kesäpestiin ei voi palkata perheenjäseniä.
 • Nuoren tulee hakeutua omatoimisesti yrityksiin, yhdistyksiin ja muille yksityisille työnantajille sopiakseen kesäpestistä.
 • Mikäli olet kiinnostunut palkkaamaan nuoren, täytä hakemus 31.3.2023 mennessä .
 • Myönnetyt tuet ilmoitetaan huhtikuun aikana.
 • Lue lisää

Lopen kunta, kesätyöseteli

 • Kesätyöseteli on tarkoitettu vuosina 2003–2007 syntyneille loppilaisille nuorille
 • Tuen määrä on 400€
 • Työllistävä yritys voi sijaita missä tahansa Suomessa
 • Kesätyön kesto tulee olla vähintään kolme viikkoa ajanjaksolla 1.5.–31.8.2023
 • Työnantajana voi olla yritys tai yhdistys (Y-tunnus vaaditaan).
 • Lue lisää täältä

Mäntsälän kunta, kesätyöseteli

 • Ensi kesänä on tarjolla 50 kappaletta 300€ arvoisia kesätyöseteleitä
 • Mäntsälän kunta tukee nuorten kesätyöllistymistä maksamalla työnantajalle 300€ tukea työllistäessään 15–20 v. mäntsäläläisen nuoren.
 • Kesätyöseteli on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille (tukea ei myönnetä yksityisille kotitalouksille, kunnille tai valtiolle). Työnantaja voi toimia myös toisessa kunnassa kuin Mäntsälässä.
 • Lue lisää

Nurmijärven kunta, kesätyöseteli

 • Olet nurmijärveläinen nuori ja syntynyt vuosina 2005–2008
 • Nuoren tulee itse etsiä kesätyöpaikka.
 • Kesätyöpaikkaa kannattaa etsiä/kysellä jo ennen kesätyöseteli hakemus -lomakkeen tulostuksen alkua.
 • Työnantaja on joko yritys, yhteisö, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö, ei kunta/kaupunki).
 • Työnantaja voi olla ei-nurmijärveläinen.
 • Työnantajan tulee maksaa nuorelle kahden viikon työjaksolta palkkaa vähintään 380 euroa
 • Tuen suuruus työnantajalle on 330 euroa/nuori/kahden viikon työjakso.
 • Lue lisää

Riihimäen kaupunki

 • Riihimäen kaupunki ja OP Etelä-Häme tarjoavat tulevana kesänä tukea yhteensä 58 riihimäkeläisen nuoren kesätyöllistämiseksi.
 • Kesätyötukea voidaan maksaa riihimäkeläisille yrityksille tai yhdistyksille vuosina 2004–2008 syntyneiden riihimäkeläisnuorten työllistämiseksi ajalla 1.5–31.8.2023.
 • Myös Hausjärven, Lopen, Hattulan ja Hämeenlinnan yrittäjien on mahdollista saada kesätyötukea riihimäkeläisen nuoren kesätyöllistämiseen.
 • Lue lisää

Tuusulan kunta, kesätyöseteli

Tuusulan kunta myöntää 350 kpl kesätyöseteleitä hakujärjestyksessä. Tuella edistetään nuorten työllistymistä yrityksiin ja yhdistyksiin. Haku on avautunut 6.2.2023.

 • Kesätyöseteli voidaan myöntää tuusulalaiselle 15–20-vuotiaalle nuorelle.
 • Nuoren tulee täyttää 15 vuotta vuoden 2023 aikana, mutta olla alle 21 vuotta työsuhteen lopussa.
 • Setelin voi hyödyntää Tuusulassa tai muualla toimiva yritys, yhdistys tai säätiö (ei yksityishenkilö).
 • Kesätyöseteliä ei myönnetä yrityksen omistajalle tai muulle vastuuhenkilölle kuten toimitusjohtajalle tai hallituksen jäsenelle.
 • Työllistämisaika on touko-syyskuu, mutta jos kesäseteleitä jää jakamatta, seteliä voi hakea työsuhteeseen myös loka-marraskuun ajalle.
 • Setelin arvo on 200 euroa työllistettävää kohden vähintään 30 tuntia kestävältä työsuhteelta.
 • Yhdelle henkilölle voidaan myöntää korkeintaan 2 kesätyöseteliä.
 • Yksi yritys voi hyödyntää korkeintaan 10 kesätyöseteliä (2000€) kesätyöntekijöitä palkatessaan (5–10 kesätyöntekijää)
 • Kesätyösetelihakemuksen palautusaika alkaa 6.2. ja päättyy 27.10.2023.
 • Lue lisää ja hae