Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria yhteistyöhön tukemaan urheilijoiden kaksoisuria

Tiedotteet

Urheiluakatemia Tavastia ja Hyria ovat solmineet puitesopimuksen, joka tukee urheilijoiden kaksoisurien mahdollistamista ja kehittämistä. Kaksoisuralla tarkoitetaan yhdistelmää, jossa urheilijat tasapainottavat arjessaan tavoitteellisen urheilun ja opiskelun tai muun työuran. Urheiluakatemia Tavastian ja Hyrian sopimus on osa urheiluakatemian koordinoimaa seudullista toisen asteen oppilaitosyhteistyötä. 

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa laadukas seudullinen kaksoisuratyö. Tähän sisältyy joustavien opintopolkujen luominen, opiskelun tuki urheilijoille, valmennus- ja asiantuntijatoiminnan kehittäminen, viestintä- ja markkinointiyhteistyö sekä yhteistyö Suomen Olympiakomitean urheiluakatemiaverkoston ja huippu-urheiluyksikön kanssa. Sopimuksen osapuolet näkevät laadukkaan kaksoisuran ja alueellisen yhteistyön keskeisinä keinoina oppilaitosten tunnettuuden ja vetovoiman kasvattamiseen. Molemmat osapuolet odottavat innolla yhteistyön alkua ja sen tarjoamia mahdollisuuksia.

Urheiluakatemia Tavastia on osa Suomen Olympiakomitean valtakunnallista urheiluakatemia- ja valmennuskeskusverkostoa. Siihen kuuluvat alueen oppilaitoksista Hämeenlinnan Lyseon lukio ja Ammattiopisto Tavastia, sekä uusimpana yhteistyökumppanina Hämeen ammattikorkeakoulu vuodesta 2021 lähtien. Hämeenlinnan yläkoulujen urheiluakatemiatoiminta yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin ja urheiluseurojen kanssa käynnistyi syksyllä 2023 liikuntalähikoulumallilla. Lisäksi vuonna 2023 Urheiluakatemia Tavastia ja Panssariprikaati aloittivat yhteistyön varusmiespalveluksessa olevien urheilijoiden valmennuksessa. 

Hyria on urheilun eritystehtävän saanut ammatillinen oppilaitos, joka toimii yhteistyössä useiden eri lajien urheiluseurojen kanssa. Lisäksi Hyriassa järjestetään eSport -urheiluvalmennusta, jossa lajina on Counter Strike. Hyria täydentää tehokkaasti Urheiluakatemia Tavastian seudullista kumppanuusverkostoa ja mahdollistaa uusia mahdollisuuksia akatemiatoiminnan, kaksoisurien ja osaamisen kehittämisessä urheilijan urapolulla.