Työelämäpalautteen keräämisen toinen vaihe käynnistyy

Tiedotteet
Image
Henkilö pitelee hymynaamanappia kädessään

Valtakunnallinen ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista koskeva työelämäpalauteuudistus käynnistyi kesällä 2021. Työelämäpalautteen kerääminen aloitettiin 1.7.2021 alkaen työpaikkaohjaajakyselyllä, joka lähetetään enintään kaksi kertaa kuukaudessa niille työpaikoille, joissa on koulutettu opiskelijoita oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Opetushallitus lähettää kyselyn sopimuksessa nimetylle työpaikkaohjaajalle.

Työelämäpalautteen keräämisen toinen vaihe käynnistyy tammikuussa 2022. Silloin lähetetään ensimmäisen kerran kysely niille työpaikoille, joissa on edeltävän puolen vuoden aikana päättynyt joko koulutus- tai oppisopimukseen liittyvä opiskelijan työpaikkajakso. Työpaikkakysely lähetetään kaksi kertaa vuodessa ajalta 1.7.–31.12. ja 1.1.–30.6. Lähtökohtaisesti työpaikkakyselyyn vastaavan työpaikan edustajan tulisi olla vastuullisessa asemassa oleva henkilö siinä toimintayksikössä, jossa opiskelija on suorittanut työpaikkajaksonsa. Tarkoituksena on, että työpaikkakyselyyn vastaisivat ne henkilöt, jotka vastaavat oppi- ja koulutussopimuksiin liittyvästä yhteistyöstä koulutuksen järjestäjän kanssa, eivät ainoastaan yksittäisten opiskelijoiden ohjaamisesta.

Kyselyillä seurataan työelämän tyytyväisyyttä Hyrian kanssa tehtävään yhteistyöhön työelämässä oppimiseen liittyen. Kyselyissä ei arvioida opiskelijaa. Työelämäpalaute on määritelty yhdeksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien vaikuttavuusrahoituksen perusteeksi.

Vuonna 2021 Hyriassa tehtiin 1672 oppisopimusta ja 3050 koulutussopimusta. Palautteen saaminen tästä yhteistyöstä on Hyrialle ensiarvoisen tärkeää. Palautteista on myös hyvä kertoa sopimuksen teon yhteydessä ja siten kannustaa sekä työpaikkaohjaajaa että yhteyshenkilöä vastaamaan. Syksyn aikana työpaikkaohjaajilta kerättyjen palautteiden vastausprosentti oli 26,5 %.

Tiedotamme palautteiden tuloksista viimeistään maaliskuun aikana.

Palauteuudistuksesta lähtee keskitetysti tiedote ma 10.1. voimassa olevien koulutus- ja oppisopimusten työpaikkaohjaajille ja yhteyshenkilöille sekä niille yhteyshenkilöille, jotka tulevat nyt tammikuussa saamaan kyselyn.

Lisätiedot: