Poliittisten lakkojen vaikutukset torstaina 14.12.

Tiedotteet

SAK ja sen jäsenliitot aikovat järjestää torstaina yhden vuorokauden pituisia lakkoja vastalauseena hallituksen toimille. Lakkojen on suunniteltu kohdistuvan muun muassa juna- ja linja-autoliikenteeseen, mikä voi hankaloittaa kulkemista.

 

Opetuksen järjestäminen ja siihen osallistuminen oppilaitoksessa

Lähtökohtaisesti ryhmämuotoinen opetus ja ohjaus oppilaitoksessa järjestetään aivan normaalisti. Mikäli opiskelija ei lakon vuoksi pysty osallistumaan lähiopetukseen oppilaitoksen tiloissa, tarjoamme opiskelijalle mahdollisuuden etätoteutukseen. Tässä tapauksessa opiskelijan on ilmoitettava kulkemisesteestä vastuuvalmentajalle ja/tai torstain päivän opettajalle. Mikäli etätoteutusta/-tehtäviä on mahdoton järjestää, opetuksesta pois jäävien opiskelijoiden lakosta johtuvat poissaolot käsitellään luvallisina poissaoloina.

 

Työharjoittelussa tai työssäoppimisjaksolla olevat opiskelijat

Työharjoittelussa tai työssäoppimisjaksolla opiskelijalla tulee aina olla ohjaaja, eikä opiskelijaa voi katsoa osaksi henkilöstöresurssia. Näin ollen, jos lakon vuoksi ohjausta ei pystytä järjestämään tai opiskelija korvaisi lakossa olevaa henkilöstöresurssia, tulee meidän koulutuksen järjestäjänä järjestää lakon ajalle opiskelijalle muuta toimintaa. Tämä voi olla esimerkiksi opetukseen osallistumista oppilaitoksessa tai etätehtäviä tai korvaava työharjoittelupaikka. Lakko itsessään ei estä opiskelijan osallistumasta työharjoitteluun lakonalaisessa työpaikassa, jos hänelle on ohjaaja, eikä hän korvaa lakossa olevaa työntekijää.

Kuntoutus- ja valmennuspalveluiden asiakkaiden osallistuminen toimintaan

Hyria säätiön asiakkailla on mahdollisuus vaihtaa toimintapäivää tai tehdä sovittu etätehtävä.