Muutoksia Hyrian urheiluvalmennukseen

Tiedotteet

Hyria on päättänyt, että ilman rahoitusta valmennuspalvelujen hankkimista urheiluseuroilta ei voida enää jatkaa syksyllä 2022 alkavana oppimisvuotena.

Tavoitteellisesti urheilevilla opiskelijoilla on ollut mahdollisuus suorittaa Hyriassa 15 osaamispisteen paikallisesti valittava tutkinnon osa ”Urheiluvalmennus osana ammattiin opiskelua”. Tutkinnon osan tavoitteena on ollut tukea urheilevien opiskelijoiden harjoittelumahdollisuuksia opiskeluaikana sekä yhdistää urheilijana kehittyminen ja ammatillinen kasvu.Hyria on tarjonnut opiskelijoille yhteistä oheisharjoittelua ja eSport-lajivalmennusta 1,5 tuntia viikossa. Lisäksi eri urheiluseurat ovat järjestäneet Hyvinkäällä lajinmukaista harjoittelua 1,5 tuntia viikossa, mistä Hyria on maksanut valmennuskorvausta.Hyria on ollut yksi niistä ammatillisista oppilaitoksista Suomessa, joille on annettu urheilijoiden ammatillisen koulutuksen järjestämistehtävä. Näistä oppilaitoksista Hyria on kuitenkin ainut, jolle ei ole myönnetty rahoitusta tehtävän täyttämiseen.Hyria on päättänyt, että ilman rahoitusta valmennuspalvelujen hankkimista urheiluseuroilta ei voida enää jatkaa syksyllä 2022 alkavana oppimisvuotena. Oppivelvollisuusiän nostaminen ja sen mukanaan tuoma toisen asteen maksuttomuus edellyttävät tarkkaa taloudenpitoa, eikä koulutuksen järjestäjällä ole enää mahdollisuutta ottaa kannettavakseen kuluja, joita ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmässä ei ole otettu huomioon.Urheiluvalmennus jatkuu nykyisellään kevään 2022 ajan. Urheilija ja oma seura sopivat lajivalmennuksesta keskenään syksystä 2022 alkaen. Hyvinkään kaupunki tarjoaa edelleen liikuntatiloja seurojen käyttöön ja Hyria järjestää urheileville opiskelijoilleen lukujärjestyksiin mahdollisuuden osallistua lajiharjoitteluun tiistaiaamuisin ja torstai-iltapäivisin.Hyria kiittää valmennustoimintaan osallistuneita seuroja hyvästä yhteistyöstä, ja toivoo että pitkä siirtymäaika auttaa seuroja sopeutumaan muuttuvaan tilanteeseen.