Miksi ammattikoulut rekrytoivat keväisin?

Tiedotteet

Miksi ammattikoulut rekrytoivat keväisin?

Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta massarekrytoinneista. Miksi monet ammatilliset oppilaitokset rekrytoivat joka kevät kymmenittäin työntekijöitä?

Rekrytointitarve ei aiheudu henkilöstön suuresta vaihtuvuudesta, eikä edes siitä, että henkilöstön palkkaamiseen on saatu lisärahoitusta.

"Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Ammatilliset oppilaitokset palkkaavat ammattiosaajia, ja useat heistä kartuttavat pedagogista osaamista vasta työn ohessa. Oppilaitokset voivat palkata henkilöitä, jotka eivät täytä kelpoisuusehtoja­, jos päteviä hakijoita ei ole. Silloin työsopimus tehdään määräajaksi, ja tehtävä avataan uudelleen haettavaksi aina siihen saakka, kunnes tehtävässä on kelpoisuusehdot täyttävä työntekijä", Hyrian rehtori Tuula Kortelainen kertoo.

Avoimien työpaikkojen suuri määrä kertoo siis toisaalta siitä, että ammatilliset oppilaitokset tarjoavat työmahdollisuuksia monille opetus- ja ohjaustehtäviin haluaville jo ennen kelpoisuusehtojen täyttämistä. Toisaalta rekrytoinnit kertovat myös siitä, että pätevyyden hankkimiseen kannustetaan, ja lopulta niin koulutuksen järjestäjä kuin asiakkaatkin hyötyvät mahdollisimman osaavasta henkilöstöstä.

Tänä keväänä julkisessa haussa on yhteensä miltei 40 työpaikkaa:

OPETUSHENKILÖSTÖÄ

erityisopetus / hiusala / hoitotyö / johtaminen ja yrittäjyys / kauneudenhoito / kiinteistönhoito / kone- ja tuotantotekniikka / kuvallinen ilmaisu / liiketoiminta / logistiikka- ja kuljetusala / maahanmuuttajaosaaminen / matemaattiset aineet / matkailuala / pintakäsittelyala / rakennusala / talotekniikka / taloushallinto / tieto- ja viestintätekniikka / äidinkieli

OHJAUSHENKILÖSTÖÄ

kone- ja tuotantotekniikka / luonnonvara-ala / matkailuala / sosiaali- ja terveysala / talotekniikka / turvallisuusala

MUUTA HENKILÖSTÖÄ

kirjanpitäjä / insinööriharjoittelija (rakennusala)

Lisätietoa tehtävistä:

www.hyria.fi/avoimettyopaikatrekrytointi@hyria.fi

Opetus- ja ohjaushenkilöstön työsuhteet alkavat suurimmalla osalla elokuussa 2021. Muutamissa tehtävissä työsuhteet alkavat jo kevään 2021 aikana.