Keusote, Hyria, Keuda ja Laurea tiivistävät ainutlaatuisella tavalla yhteistyötään

Uutiset
Image
Kaksi terveysalan ammattilaista potkupyöräilemässä käytävässä, Kuva: Keski-Uudenmaan sote-TKIO -kuva Kuvaaja Iiro Rautiainen

Keusote, Hyria, Keuda ja Laurea tiivistävät ainutlaatuisella tavalla yhteistyötään

– Opiskelija- ja työntekijäkokemusta kehittämällä kohti ihmisen kokoista sotea


Keski-Uudenmaan hyvinvointialue Keusote ja sote-alan ammattilaisia kouluttavat Hyria koulutus Oy, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy ovat julkaisseet yhteisen kolmivuotisen alueellisen TKIO-työohjelman. 

”Tämän päivän sote-alan haasteet ovat usein niin monimutkaisia, ettei niitä pystytä ratkaisemaan yksittäisten organisaatioiden voimin vaan tarvitaan laajempi toimijoiden verkosto”, toteaa Keusoten johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja Pirjo Laitinen-Parkkonen.

Yhteistyötä toimijoiden kesken on tehty jo pitkään. Tuoreella alueellisella tutkimuksen, kehittämisen, innovaatiotoiminnan sekä osaamisen työohjelmalla tavoitellaankin neljänvälisen kumppanuuden syventymistä ja aikaisempaa ekosysteemimäisempää lähestymistapaa, joka mahdollistaa kunkin toimijan erityisosaamisen ja resurssien yhdistämisen – sekä yhdessä oppimisen. Myös tulevia kansallisia ja kansainvälisiä rahoitushakuja tarkastellaan yhdessä, hankekonsortiona.

Hyvinvointialueen ja oppilaitosten yhteistä työnsarkaa riittää erityisesti alan houkuttelevuuden ja urakehittymismahdollisuuksien parantamisessa. Ensimmäisessä yhteiskehittämällä tuotetussa työohjelmassa on määritelty yhteiset kehittämisteemat sekä useita isompia ja pienempiä projektiaihiota niiden toteuttamiseksi vuosille 2024–2026.

”Osa yhteisistä kehittämistoimenpiteistä, kuten oppilaitosrajoja ylittävien, urakehityksen mahdollistavien koulutuspolkujen suunnittelu, nojaa toimijoiden nykyisiin rakenteisiin ja resursseihin, mutta hankerahoitus on edellytys, jotta pystymme ratkomaan myös laajempia ja monitahoisempia haasteita”, kertoo Hyrian rehtori Tuula Kortelainen.

”Yhteisellä to do -listallamme on esimerkiksi mittava ’tulevaisuuden osaamistarpeet’ -kokonaisuus. Siinä toimijoiden yhteiset intressit liittyvät muun muassa ennakointiosaamisen kehittämiseen, tulevaisuuden työnkuvien muotoiluun ja niihin liittyvien osaamisten varmistamiseen sekä teknologian hyödyntämiseen sote-alalla”, lisää Keudan rehtori Anna Mari Leinonen.

Vuonna 2024 Keusoten, Hyrian, Keudan ja Laurean yhteisen työn läpileikkaavana kärkenä on työelämässä oppimisen kehittäminen. Tämän, kuten tulevienkin vuosien kehittämistoimenpiteiden keskiössä on se kaikkein tärkein: ihminen. 

”Ilman osaavia ja innostuneita opiskelijoita ja työntekijöitä ei ole sotepalveluita. Laadukas ja vaikuttava tekeminen nojaa hyvin pitkälti opiskelijoiden ja työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Työohjelman punainen lanka onkin tutkittuun tietoon perustuvan opiskelija- ja työntekijänäkökulman huomioiminen kaikessa kehittämisessä”, summaa Laurean tutkimusohjelmajohtaja Sari Heikkinen.

 

Tiedustelut:
Keusote: Pirjo Laitinen-Parkkonen, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi 
Hyria: Tuula Kortelainen, tuula.kortelainen@hyria.fi 
Keuda: Anna Mari Leinonen, annamari.leinonen@keuda.fi  
Laurea: Sari Heikkinen, sari.heikkinen@laurea.fi