Hyrian kouluttamat ukrainalaiset työllistyivät kesäksi Prismaan - "Kaikki sujui hienosti, vaikkei yhteistä kieltä ollut"

Uutiset
Image
kaksi naista kaupan ruokahyllyjen edessä

Ukrainalaisten kotoutumista ja työllistymistä tukevalle ”Monialainen koulutuspolku ukrainalaisille” -hankkeeseen osallistuneista ukrainalaisista jokainen halukas sai kesätyön Prismasta.

Yuliana Kliushnykin ja Tetiana Pushkinan mielestä parasta työssä on pääseminen osaksi suomalaista työelämää ja onnistumisen kokemukset suomen kielen käyttämisessä.– Päivän paras hetki on se, kun asiakas kysyy minulta jotakin, ymmärrän kysymyksen ja osaan auttaa häntä. Tällaiset kokemukset motivoivat eteenpäin, toteaa Riihimäen Prismassa kesätöitä tekevä Yuliana tulkin välityksellä.Hän ja Tetiana osallistuivat keväällä Hyrian, Hämeen TE-toimiston ja Osuuskauppa Hämeenmaan yhdessä järjestämään venäjänkieliseen koulutukseen, jonka tavoitteena oli auttaa Ukrainasta tulleita tutustumaan suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan.Ryhmä opiskeli ensin kolmen viikon ajan Hyrian kampuksella suomen kieltä ja suomalaiseen työelämään, yhteiskuntaan ja harjoittelupaikkaan liittyviä asioita. Sen jälkeen opiskelijat siirtyivät työharjoitteluun Riihimäen Prismaan kahdeksan viikon ajaksi. Koulutuksen aikana tai sen päätyttyä osa 15 hengen ryhmästä löysi opiskelu- tai työpaikan muualta, mutta kaikki seitsemän halukasta saivat jatkaa kesätöissä Prismassa.

(Prisman myyntipäällikkö Anssi Vilen kertoo tällä videolla, miten koulutus sujui työnantajan näkökulmasta.)Yulianan ja Tetianan työtehtäviin kuuluu muun muassa hyllyttämistä, hyllyjen järjestelyä ja kärryjen viemistä paikoilleen. Molemmat pitävät kesätyön tärkeimpänä antina suomalaiseen työelämään integroitumista. Asiakkaiden ja työkavereiden kanssa myös kielitaito karttuu jatkuvasti.– Tietenkin kielen kanssa on vielä haasteita etenkin asiakaspalvelutilanteissa. Mutta asiakkaat kuitenkin aika nopeasti huomaavat, etten osaa suomea vielä kovin hyvin ja käyttävät sitten mahdollisimman yksinkertaista kieltä, Yuliana sanoo.

Kouluttajana maahanmuuttaja

Hyrialla koulutuksen suunnittelusta ja vetämisestä vastasi kouluttaja Natalia Nikkilä. Hän opetti kurssilaisia kolmen viikon teoriajakson ajan ja oli työharjoittelussa mukana tulkkaamassa – alussa jatkuvasti ja myöhemmin tarvittaessa.– Kurssin rakentamisessa auttoi se, että itse maahanmuuttajana tiedän, mitkä asiat ovat tärkeitä ottaa esiin. Kävimme esimerkiksi läpi suomalaisen ja ukrainalaisen yhteiskunnan eroja ja yhtäläisyyksiä, Osuuskauppa Hämeenmaan toimintatapoja ja työturvallisuuteen liittyviä asioita, hän kertoo.Natalia esitteli kurssilla myös suomalaisia perinteitä.

– Kerroin esimerkiksi penkkareista ja vapusta. Kun nämä juhlat keväällä sitten koittivat, kurssilaiset tulivat kiittämään, että oli kiva tietää, miksi heitetään karkkia tai miksi ihmisillä on valkoiset lakit. Tekee olon kotoisaksi, kun tietää tällaisista pikkuasioistakin.Edelleen Natalia vastailee kurssilaisten omassa WhatsApp-ryhmässä kysymyksiin.Vaikka kurssi oli ensimmäinen laatuaan, sujui kaikki mainiosti.

– Olen tosi kiitollinen kaikille yhteistyökumppaneille tämän hankkeen toteuttamisesta. Iso kiitos Riihimäen Prisman henkilökunnalle hyvin sujuneesta yhteistyöstä, kärsivällisyydestä ja positiivisesta asenteesta. Kaikki sujui hienosti siitä huolimatta, että yhteistä kieltä kurssilaisten kanssa ei ollut. Kaikki jaksoivat loppuun asti auttaa ja olla mukana täysillä. Hämeenmaalla oltiin rohkeita, kun he lähtivät tähän mukaan, vaikka asia oli uusi heillekin.Myös kurssilaisten motivoituneisuus saa Natalialta kiitoksia.

– Ryhmä opiskeli ahkerasti ja teki päivittäin läksyjäkin kotona. Tälle ryhmälle ominaisia piirteitä ovat iloisuus, hyvä tekemisen meininki ja oikea asenne. Oli ilo työskennellä heidän kanssaan.

Koulutus omalla kielellä ensiarvoisen tärkeää

Yulianan ja Tetianan mielestä oli ensiarvoisen tärkeää, että kurssi järjestettiin venäjäksi. Tiiviin kurssin aikana tuli paljon uutta tietoa, jonka omaksuminen oli helpompaa omalla kielellä.– Olemme hyvin tyytyväisiä koulutukseen. Se oli hyvin organisoitu, ja saimme paljon tarpeellista tietoa. Uskomme, että Hyrian järjestämästä koulutuksesta voisi olla apua monelle ukrainalaiselle, he pohtivat.Uusi vastaava kurssi on tarkoitus järjestää ensi syksynä, ja myös muille aloille kaavaillaan vastaavia kokonaisuuksia. – Kannustan yrityksiä lähtemään rohkeasti mukaan. Kurssista ja työharjoittelusta on hyötyä molemmille osapuolille, ja yhteistyöstä saadut kokemukset auttavat varmasti yrityksiäkin eteenpäin. Ukrainalaisia tulee maahan edelleen jatkuvasti, ja meidän on löydettävä keinot auttaa heitä löytämään paikkansa tästä yhteiskunnasta, Hyrian Natalia Nikkilä toteaa. 

Remote video URL
Videolla Riihimäen Prisman myyntipäällikkö Anssi Vilen kertoo, miten he saivat idean lähteä mukaan ukrainalaisten koulutusprojektiin ja millaista yhteistyö Hyrian kanssa oli.