Hyrian ja Hyvinkään kaupungin yhteisessä pilotissa kokeillaan tulevaa TUVA-koulutusta

20.8.2021, klo 11:16
Tiedotteet
Image
Laurea-ammattikorkeakoulun rakennus kuvattuna ulkoapäin Hyvinkään Uudenmaankadulla

Elokuussa 2022 kaikki perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) yhdistyvät uudeksi nivelvaiheen TUVA-koulutukseksi.

TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on tarkoitettu valmentavaa koulutusta tarvitseville oppivelvollisuusikäisille sekä muille toisen asteen opintoja suunnitteleville. Koulutuksen tavoitteena on auttaa opiskelijaa oman alansa valinnassa ja antaa valmiudet opiskella toisen asteen koulutuksessa.

Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta (1215/2020) hyväksyttiin osana oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvää lakia joulukuussa 2020. Hyria ja Hyvinkään kaupunki ovat käynnistäneet Hyvinkäällä TUVA-ryhmän, jossa pilotoidaan tulevaa koulutusmallia. Ryhmä koostuu Hyrian Valma-koulutuksen ja Hyvinkään lukion aikuislinjan perusopetuksen lisäopetuksen opiskelijoista. Vuoden aikana voi suorittaa Valma-opintoja, suorittaa loppuun perusopetuksen oppimäärän tai korottaa perusopetuksen päättötodistuksen numeroita.

Ryhmä opiskelee Laurea-ammattikorkeakoulun tiloissa Hyvinkään Uudenmaankadulla. Opettajatyöparina ryhmässä toimivat Tapio Piilola Hyriasta ja Laura Saario Hyvinkään lukiosta.