Hyrian Exit-strategia koronapandemiassa

8.9.2021, klo 13:42
Tiedotteet
Image
Koronaviruspalloja exit-kyltin ympärillä. Kyltissä piirretty ukkeli juoksee valkoisesta ovesta ulos, sen vieressä nuoli osoittaa oikealle.

Hyrian Exit-strategia kuvaa koronarajoitusten purkamisen vaiheet epidemian lieventyessä. Suunnittelua ohjaa THL:n joka torstai julkaisema hybridistrategian seurantaraportti tunnuslukuineen.

Uudet tartunnat

Epidemian alueellista kehitystä seurataan muun muassa tarkastelemalla päivittäisiä uusien tartuntojen määriä Hyrian kampuspaikkakunnilla.

Hyria seuraa myös sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen suosituksia ja määräyksiä.

Valtioneuvosto on julkaissut valtakunnallisen suunnitelman rajoitusten ja suositusten purkamisen aikataulusta. Koko asiakirja on luettavissa täältä. Huhtikuun merkintä lähiopetukseen palaamisesta tarkoittaa vaiheittaista paluuta.

Leviämis- ja kiihtymisvaiheen aikana Hyria noudattaa hybridistrategiaa. Tässä rajoituksia tiukennetaan ja lievennetään epidemia-tilanteen mukaan. Tartuntamäärien kasvaessa voimakkaasti talvella 2020–2021, kiristettyjä rajoituksia kutsuttiin "laajennetun etäopetuksen ja -valmennuksen malliksi". Tässä mallissa etäopetus painottui, mutta niin sanottu välttämätön lähiopetus oli sallittua. Normaali etäopetuksen ja -valmennuksen malli – eli tavallinen hybridimalli tarkoittaa käytännössä samaa, mutta lähiopetuksen osuus voi olla suurempi.

Perustasolla Hyria noudattaa kevennettyjä rajoituksia kuten kesällä 2020.

Useimmat tavanomaiset toiminnot ovat mahdollisia, mutta kaikkia varokeinoja (turvavälit, käsihygienia, kohtaamisten välttäminen, maskisuositus) noudatetaan.

Kun perustason lisäksi Suomen rokotuskattavuus saavuttaa tason, jolla koronatartunnat eivät enää johda terveydenhuollon toimipisteiden ylikuormittumiseen, voidaan käytännössä kaikista rajoituksista luopua.

Tällöinkin hyödynnetään ns. moniympäristötyötä, jossa epidemian aikana opitut hyvät etätyön ja etäopetuksen/ -valmennuksen käytännöt säilytetään. Hyvä käsihygienia ja "ei sairaana töihin" -politiikka jäävät pysyviksi käytännöiksi.