Hyria kolminkertaisti koulutuskorvauksen 200:lle ensimmäiselle

Tiedotteet

16.4.2021 11.00

Hyria kolminkertaisti koulutuskorvauksen 200:lle ensimmäiselle

Hyria maksaa huhti–syyskuussa 200:n ensimmäisen oppisopimusopiskelijan työpaikkaohjaajien ohjaustyöstä korotettua koulutuskorvausta. Kesäoppisopimuskampanjan tavoitteena on auttaa opiskelijoita vahvistamaan taitoja, joiden käytännön harjoittelu on koronan vuoksi kärsinyt.

"Meidän tehtävämme on kouluttaa työpaikoille ammattilaisia. Ammattiin opiskelu tapahtuu nykyisin sekä koulutuksen järjestäjän oppimisympäristöissä että yhä vahvemmin myös työpaikoilla. Koronan vuoksi monia harjaantumisen mahdollisuuksia on rajoitettu jo pitkään. Kesän koittaessa teemme kaikkemme, että opiskelijamme saavat opintonsa jälleen uuteen vauhtiin", Hyrian toimitusjohtaja Pekka Vaittinen kertoo.

Kesäoppisopimus hyödyttää niin opiskelijaa kuin työnantajaa. Opiskelija saa kesätyöstä palkkaa ja opinnot karttuvat samalla. Työnantaja taas hyötyy työpaikkaohjaajan ohjaustyöstä maksettavasta koulutuskorvauksesta.

Oppisopimus voidaan tehdä, kun aiempaa ammatillista tutkintoa vailla oleva Hyrian opiskelija sopii kesätyöstä, josta maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja työtä on vähintään keskimäärin 25 tuntia viikossa. Työtehtävien pitää olla monipuolisia ja opintoja tukevia niin, että opiskelijalla on tosiasiallinen mahdollisuus tehdä vähintään yhden tutkinnon osan osaamisen näyttö oppisopimuksensa aikana.

Työnantaja nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan. Hyria on maksanut perustutkinto-opiskelijan työpaikkaohjaajan ohjaustyöstä 250 euroa kuukaudessa alle vuoden oppisopimuksista. Nyt kesäkampanjan ajan koulutuskorvausta on korotettu 750 euroon kuukaudessa. Korotettua korvausta maksetaan enintään kolmelta kuukaudelta huhti–syyskuussa. Jos oppisopimus kestää pidempään, ylimenevältä ajalta maksetaan normaalia koulutuskorvausta.

"Korotetulla koulutuskorvauksella haluamme juuri tänä kesänä osoittaa arvostusta koronan raskauttamille työnantajille siitä, että osaltaan ovat ohjaamassa uusia osaajia ammattilaisiksi. Useat työnantajat löytävät oppisopimuksen kautta uusia työntekijöitä, joten laadukkaaseen ohjaustyöhön halutaankin panostaa", Pekka Vaittinen muistuttaa.

Rahallisen korvauksen lisäksi Hyria tukee oppisopimuksia opettajan tai ammatillisen ohjaajan lisäohjauksella.

Hyrian kampanja koskee myös jo aiemmin sovittuja oppisopimuksia. Kampanjan tarkemmista ehdoista saa lisätietoja ottamalla yhteyttä Hyriaan.