Hyria ja Valio solmivat hiiliviljelysopimuksen

Uutiset
Image
Lauma lehmiä katselee kameraan nurmella. Etualalla piikkilankaa.

Hyria on solminut hiiliviljelysopimuksen Valion kanssa. Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

Osana tätä tavoitetta Valio kouluttaa ja sitouttaa tuottajiaan hiiliviljelijöiksi. Hyriakin on Valion maidontuottajana mukana projektissa juuri solmitun sopimuksen myötä.

Hyrian opetusmaatilalla kaikki peltoviljely on toteutettu vuodesta 2019 alkaen hiiliviljelyn periaatteiden mukaisesti. Hiiliviljelyn periaatteena on sitoa hiiltä pysyvästi maaperään normaalin kasvituotannon ohessa. Monivuotisena kasvustona nurmiseos toimii siinä erittäin tehokkaasti.

Hyrian opetusmaatilalla nurmikasvustoja on suhteessa paljon, koska lehmät laiduntavat kesäisin ja nurmea viljellään myös säilörehuksi talvea varten. Viljan viljelyssä opetusmaatilalla käytetään kerääjäkasveja ja suositaan kevytmuokkausta sekä kevätkyntöä, kertoo Hyrian opetusmaatilan tilanhoitaja Terhi Kostamo.

Kostamo on suorittanut Valion järjestämän hiiliviljelijäkoulutuksen pari vuotta sitten.

Hyrian ja Valion sopimus on voimassa vuoden 2030 loppuun saakka. Sopimusaikana Hyria ottaa opetusmaatilansa Uumon pelloilta hiilen sitoutumisen seurantaan tarvittavat maanäytteet, ja Valio maksaa Hyrialle näytteiden ottamisesta aiheutuneet kustannukset.

Valio on lisäksi hakemassa nurmen hiiliviljelymenetelmälleen riippumattoman tahon sertifiointia.

Hyrian ja Valion solmimassa sopimuksessa Hyria sitoutuu noudattamaan hiiliviljelyä ja sertifiointiprosessia koskevia vaatimuksia sekä muita Valion kulloinkin toimittamia hiiliviljelyä koskevia vaatimuksia ja ohjeistuksia sopimuksen voimassaolon ajan.