Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyrian suunnittelema Riihimäen kiinteistökauppa eteni esisopimukseen

Tiedotteet
Image
Kuvituskuva piirroshahmoista

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja Hyria koulutus Oy ovat hyväksyneet esisopimuksen Riihimäen kampuksella sijaitsevan Kaartokadun korkeakoulukiinteistön kaupasta. 

Esisopimus perustuu syyskuussa 2023 solmittuun aiesopimukseen, jonka keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa ammattikorkeakoulun sijoittuminen uudelle kampukselle Riihimäen asemanseudulle. Aiesopimuksella osapuolet sitoutuivat muun muassa neuvottelemaan korkeakoulun nykyisen kiinteistön siirtymisestä Hyrian omistukseen. Nyt solmitulla esisopimuksella on sovittu niistä edellytyksistä, joiden vallitessa kiinteistökauppa voidaan tehdä. 

Ammattikorkeakoululle sopimus antaa mahdollisuuden edistää uuden kampuksen syntymistä asemanseudulle. Hyria puolestaan voi tukeutua Riihimäen kampuksen kehittämisen suunnittelussa vaihtoehtoon, jossa toimintoja voisi siirtyä kampuksen vanhimmista rakennusosista tähän ammattikorkeakoululta mahdollisesti hankittavaan kiinteistöön. Kaikissa vaihtoehdoissa Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hyrian toiminnallista yhteistyötä halutaan kehittää tiiviisti, sillä kansallisena koulutuspoliittisena tavoitteena on entistä useamman toisen asteen opiskelijan ohjaaminen jatko-opintoihin korkeakouluun.

Esisopimus on voimassa vuoden 2026 loppuun saakka. Kaupantekoon ryhdytään vasta, jos aiesopimuksessa suunniteltu kokonaisuus saa lopullisen hyväksyntänsä ammattikorkeakoulun, Hyrian ja Riihimäen kaupungin hallintoelimissä.