Työelämän ammattilaisfoorumit

Tule mukaan toimintamme kehittämiseen!

Hyrian työelämän ammattilaisfoorumit ovat mahdollisuus yrityksille ja sidosryhmille tulla mukaan toimintamme kehittämiseen. Ammattilaisfoorumien päätehtävä on koulutusyhteistyön kehittäminen ja aktiivisen vuoropuhelun varmistaminen työelämän ja Hyrian välillä.  

”Meillä on hyvät kokemukset jo pitkään toimineista puhdistuspalvelualan kehittämisryhmästä sekä vartijakoulutuksen ohjausryhmästä. Koska työelämän kanssa käytävä vuoropuhelu ja yhteinen tekeminen on meille todella tärkeää, haluamme tarjota kaikilla koulutusaloillemme samanlaisen foorumin.”, kertoo yhteyspäällikkö Sinivuori. 

Foorumit koostuvat alan työelämän edustajista sekä Hyrian henkilökunnasta. Alakohtaisilla foorumeilla varmistamme, että pystymme keskittymään juuri kyseisen alan ilmiöihin, haasteisiin, tarpeisiin ja toiveisiin. Tavoite on, että ammattilaisfoorumit kokoontuvat n. 2 - 3 kertaa vuodessa kasvotusten tavaten tai verkossa. Tarkoitus on kuunnella työelämän edustajien toiveita foorumin toteutustavoista sekä sisällöstä. 

Esimerkkejä ammattilaisfoorumien sisältöteemoista ja toteutuksista: 

  • Vetovoimaisuuden lisääminen, rekrytointiin liittyvät haasteet. 

  • Ammattialakohtaiset osaamistarpeet. 

  • Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja ohjaus. 

  • Olemassa olevan henkilöstön lisäkoulutustarpeet. 

  • Yhteiset tutustumiskohteet ja vierailut. 

 

Foorumimme:  

Puhdistus- ja kiinteistöpalvelu  

Ravintola ja catering  

Matkailu  

Kone- ja metalli  

Sosiaali- ja terveys  

Rekrytointi  

ICT  

Logistiikka  

Johtaminen  

Kauneus  

Sisustajat  

Turvallisuus 

Talotekniikka 

Kiinnostuitko? Otamme mielellämme foorumeihin mukaan uusia yrityksiä ja työelämän edustajia.  

Kysy lisää!