Wilman käyttöohje

Wilman ohjeet 

Tällä sivulla on ohjeet Wilman käyttöön tietokoneen selaimella. Löydät ohjeet Wilman mobiilikäyttöön tämän linkin kautta.

Mistä saan Wilma-tunnukset? 

Huoltajana saat Wilma-tunnusten käyttöönottoon liittyvät ohjeet sekä avainkoodin sähköpostiosoitteeseen, joka on nuoren tiedoissa. Sähköpostissa on ohjeet, miten aktivoit tunnukset. Sen jälkeen pääset seuraamaan nuoren opintoja Wilman kautta. 

Mistä Wilma tunnukset saa, jos niitä ei ole tullut sähköpostiin?  

Jos et ole saanut sähköpostia liittyen Wilma-tunnusten käyttöönottoon syystä tai toisesta, olethan yhteydessä nuoren vastuuvalmentajaan. Häneltä saat opintosihteerin yhteystiedot, jolta voi pyytää uutta sähköpostia. Opintosihteerien yhteystiedot löytyvät myös täältä, olethan yhteydessä oikean alan opintosihteeriin: https://www.hyria.fi/hyrian-opintosihteerit  

Näin löydät Wilmaan

Mene hyria.fi-etusivun kautta klikkaamalla oikeasta yläkulmasta löytyvää Heimo-valikkoa ja valitse sieltä Wilma. Tai klikkaa Wilmaan tästä kirjautuaksesi sisään.

Image
Hyria.fi etusivu jonka oikeassa yläkulmassa Heimo-valikko

Wilman päänäkymä 

Wilman päänäkymästä löydät linkit tärkeisiin toimintoihin ja näet lyhyen yhteenvedon nuoren työjärjestyksestä, viesteistä, ilmoituksista ja tiedotteista. 

Image
Wilman päänäkymä selaimessa

Ylänavigaatio ja ...-valikko

Ylänavigaatiossa näet muun muassa Viestit-, Työjärjestys- ja Suoritukset-sivuille johtavat otsikot. Pääset näille alasivuille klikkaamalla otsikkoa. Ylänavigaatiossa oikealla näkyvän kolmen pisteen (...) takaa saat näkyville lisää otsikoita.

Riippuen näytön ja selaimen koosta Wilman ylänavigaatiossa näkyvät vain tietyt linkit. Linkit, jotka eivät mahdu selaimen näkymään, löytyvät klikkaamalla kolmea pistettä  eli siis ...-valikkoa.

Image
Wilman päänäkymä selaimessa

Viestit 

Viestit-sivu löytyy Willman päänäkymän ylänavigaatiosta klikkaamalla Viestit-otsikkoa. Sen kautta voit viestitellä nuoresi opettajien, opinto-ohjaajan ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjoita uusi viesti -painikkeesta pääset kirjoittamaan uutta viestiä. 

Image
Wilman Viestit-valikko

Viestiin määritetään otsikko ja teksti, sekä valitaan "Valitse vastaanottajat" -painikkeella vastaanottajat. Valikosta voit valita Hyrian toimijoista oikeat sekä käyttää hakutoimintoa. 

Image
Vastaanottajan valitseminen Viestit-valikossa

Tiedotteet

Päänäkymästä voit siirtyä "Tiedotteisiin". Tiedotteet-otsikko näkyy päänäkymässä oikealla palstalla. Tiedotteista näkyy otsikko ja lyhyt kuvaus. Lue koko juttu -painikkeesta pääset lukemaan tiedotteesta lisää. 

Image
Tiedotteet Wilmassa

Tiedotteet löytyvät myös kolmen pisteen eli …-valikon kautta. 

Ilmoitusasetukset 

Omista asetuksista pääset määrittämään Ilmoitusasetuksia. 

Näiden avulla voit määrittää esimerkiksi sähköpostiosoitteen, johon saat ilmoituksen, kun saat Wilmassa viestin tai tiedotteen. Tämän käyttöönotto on suositeltavaa, sillä muuten viestit saattavat unohtua Wilmaan. 

Image
Näkymä ilmoitusasetuksista, linkki ylänavigaation oikeassa reunassa
Image
Wilman omat asetukset -sivu, oikealla alhaalla nappulat joista ilmoitusasetukset määritetään

Työjärjestys 

Päänäkymän ylänavigaatiosta Työjärjestys-otsikkoa klikkaamalla pääset näkemään nuoren lukujärjestyksen. Sinisellä taustalla olevat päivät ovat lähiopetusta ja keltaisella taustalla olevat päivät taas etäopetusta. 

Image
Näkymä työjärjestyksestä

Tuntimerkinnät 

Klikkaamalla ylänavigaatiossa oikealla kolmen pisteen takaa löytyvää Tuntimerkinnät-otsikkoa pääset tekemään selvityksiä tuntimerkinnöistä ja ilmoittamaan poissaoloista etukäteen. Esimerkiksi jos nuori on saanut selvittämättömän poissaolon, täältä pääset katsomaan sekä kuittaamaan sen. Tarkastele tuntimerkintöjä -välilehdeltä voit tarkastella nuoren läsnäolomerkintöjä eri aikaväleiltä, kuten syksyn tai lukuvuoden ajalta.

Image
Tuntimerkinnät-välilehti

Jos opiskelijalle on tullut selvittämättömiä poissaoloja, voi niille tehdä selvityksen antamalla syyn niille ja tallentamalla selvityksen. 

Image
Näkymä jossa voi selvittää poissaolot

Ilmoita poissaolosta välilehdeltä voit ilmoittaa etukäteen poissaolosta esimerkiksi silloin kun opiskelija on sairaana. 

Image
Näkymä jossa voi ilmoittaa poissaolon

HOKS 

Wilman päänäkymän ylänavigaatiosta kolmen pisteen eli ...-valikon takaa löytyy Tulosteet-sivu, josta näet HOKSin eli opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman.

HOKSissa on kirjattuna opiskelijan yksilöllinen opintopolku. Suunnitelmasta selviää opiskelijan tavoitteena oleva tutkinto, tiedot opiskelijan aiemman osaamisen huomioon ottamisesta tutkinnon suorittamisessa, opiskelijan tarvitseman uuden osaamisen hankkimisen tavat ja sisällöt, osaamisen osoittaminen, urasuunnitelma, yksilölliset ohjaus ja tukitoimet sekä mahdollinen erityisen tuen suunnitelma. 

Vastuuvalmentaja huolehtii opiskelijan HOKSin laadinnasta, päivittämisestä ja toteutumisen seuraamisesta. HOKS päivitetään vähintään kahdesti lukuvuodessa; syksyisin ja keväisin. 

Image
HOKS-näkymä Wilmassa
Image
HOKS Wilmassa
Image
HOKS Wilmassa

Osaamispisteiden yhteenveto 

Osaamispisteiden yhteenvedon löydät klikkaamalla Wilman ylänavigaatiossa ...-valikkoa ja valitsemalla sieltä Lomakkeet.

Osaamispisteiden yhteenveto -sivulta pystyy katsomaan opiskelijan suoritusten kokonaistilanteen. Suoritukset kohdasta näkee erikseen sekä ammatillisten tutkinnon osien suoritukset että yhteisten tutkinnon osien suoritukset. 

Opintosuoritusote 

Wilman ylänavigaatiosta kolmen pisteen (...) takaa Tulosteet-otsikkoa klikkaamalla  löydät myös kohdan "Opintosuoritusote". Klikkaamalla sitä avautuu opintosuoritusote PDF-muotoisena tiedostona joko tietokoneesi selaimessa tai selain pyytää tallentamaan sen koneelle. 

Image
Näkymä jossa ...-valikko, Tulosteet otsikko ja Opintosuoritusote-etusivu

Opintosuoritusotteesta näkyy nuoren perustietoja, kuten milloin opinnot on aloitettu ja mitä koulutustuotteita (yksittäisiä kursseja) ja tutkinnon osia hän on suorittanut.

Image
Näkymä opintosuoritusotteesta

Yllä olevassa kuvassa nuori on suorittanut mm. 25 osaamispisteen laajuisen Ajoneuvon huoltotyöt -tutkinnon osan. Hän on suorittanut yhteisistä tutkinnon osista mm. koulutustuotteet "Vuorovaikutustaidot" ja "Kulttuuria Pohjoismaissa". Kohti työelämää -koulutustuote on keskeneräinen, sillä se on arvioitu X-merkinnällä. 

Arviointi tapahtuu mahdollisimman pian sen jälkeen, kun koulutustuote on päättynyt, kuitenkin viimeistään 14 päivän kuluessa. 

Tutkinnon rakenne 

Ammatillinen perustutkinto koostuu 180 osaamispisteestä (osp). Perustutkinnossa on 145 osp ammatillisia tutkinnon osia, jotkin niistä ovat pakollisia ja jotkin valinnaisia. Ne ovat lisäksi eri pituisia. Niissä on paljon vaihtelua eri tutkintojen välillä.  

Perustutkinnossa on myös 35 osp yhteisiä tutkinnon osia eli ns. YTOja, joissa opiskellaan matemaattisia aineita, kieliä ja yhteiskunnallisia aineita. YTOja on pakollisia 26 osp ja valinnaisia 9 osp. 

Image
Näkymä tutkinnon rakenteesta

HOPS eli henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

HOPS-näkymään huoltajat eivät ainakaan toistaiseksi pääse Wilman järjestelmärakenteen vuoksi. Tämä näkymä toimii vain opiskelijoilla ja opetushenkilöstön. Voit kuitenkin yhdessä nuoresi kanssa käydä HOPS-rakennetta läpi, jos hän kirjautuu Wilmaan ja näyttää näkymän. HOPS löytyy nuoren Wilmassa Opinnot-otsikon kautta. Opinnot-otsikko löytyy päänäkymän ylänavigaatiosta. Alempaa löydät tarkempia selityksiä, miten näkymää luetaan.

Image
Näkymä hopsista

Jos sinulla herää Hops-näkymän tulkinnasta kysyttävää, olethan yhteydessä nuoresi vastuuvalmentajaan. 

Tässä kuvassa on esimerkkejä ammatillista tutkinnon osista. Kuvassa Asiakaspalvelu tutkinnon osa on laajuudeltaan 20 osaamispistettä, siitä on arvosana 3 (asteikolla 1-5) ja se on arvioitu 7.8.2020. Asiakaspalvelu tutkinnon osa koostuu kolmesta koulutustuotteesta, joiden nimet ovat Asiakaspalvelun perusteet, Asiakaspalvelun englanti ja Asiakaspalvelun ruotsi. 

Henkilöstön tukipalvelut tutkinnon osa on tunnustettu eli opiskelijalla on ollut aikaisemmin hankittua osaamista esimerkiksi aikaisemmasta tutkinnosta tai työelämästä. 

Image
HOPS-näkymä selaimessa

Tässä kuvassa on esimerkkejä yhteisistä tutkinnon osista. 

Image
Näkymä hopsista, jossa näkyy yhteiset tutkinnon osat

Ohjaus ja tuki 

Wilman päänäkymän ylänavigaatiosta kolmen pisteen takaa (klikkaa ...-valikkoa) löytyy otsikko Ohjaus- ja tuki, mitä klikkaamalla näet opiskelijan ja vastuukouluttajan yhdessä opiskelijalle laatiman urasuunnitelman, mahdollisen erityisen tuen sekä ohjauksen ja tuen suunnitelman sekä toimenpiteet, jotka on kirjattu tukeen ja kurinpitoon liittyen. 

Urasuunnitelma laaditaan ensimmäisen kerran heti opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijaa autetaan suunnittelemaan opintojaan tavoitteidensa mukaisesti. Hänen urasuunnittelutaitojaan kehitetään ja häntä ohjataan tekemään päätöksiä koulutukseen ja ammattiin liittyen. 

Opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi tarvitsee pitkäaikaista tai säännöllistä oppimisen ja opiskelun tukea. Erityisen tuen suunnitelmassa sovitaan opiskelijalle tarjottavan erityisen tuen sisällöstä ja erityisen tuen tarpeen mukaisista toimenpiteistä osaamisen hankkimisen aikana. 

Image
Näkymä Ohjaus ja tuki -välilehden sijainnista kolmen pisteen takana
Image
Ohjaus ja tuki -välilehti

Lisää ohjeita

Lisää ohjeita Wilman käyttöön löydät tämän linkin kautta.

Opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen lataus 

Sähköisestä opintotoimistosta voit ladata itsellesi opiskelutodistuksen sekä opintosuoritusotteen. Dokumentit sisältävät sähköisen allekirjoituksen. 

Sähköiseen opintotoimisto Atomiin pääset kirjautumaan tästä linkistä Hyrian käyttäjätunnuksilla.