Vapaaehtoiseksi ulkomaille?

Haluatko lähteä tekemään vapaaehtoistyötä innostavassa ympäristössä, tutustua toiseen kulttuuriin ja kieleen ja samalla kehittää työelämävalmiuksiasi? EU:n tukema Euroopan Solidaarisuusjoukot ESC (European Solidarity Corps) voisi olla silloin vaihtoehto sinulle.

Vapaaehtoistyön tarkoituksena on antaa elämänkokemusta ja eväitä elämään. Ohjelmaan osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden kartuttaa kokemuksia kansainvälisyydestä ja tutustua toisen eurooppalaisen maan kulttuuriin ja siellä asuviin ihmisiin.

Vapaaehtoistyön hanke tarvitsee vastaanottavan organisaation, jossa vapaaehtoinen tulee jaksollaan työskentelemään sekä lähettävän organisaation kotimaasta, joka tarjoaa tukea vapaaehtoiselle ennen hanketta, sen aikana sekä hankkeen jälkeen. Hyria voi toimia vapaaehtoisen lähettävänä organisaationa. Vapaaehtoistyön hankkeiden pituus vaihtelee 2–12 kuukauden välillä.

Kenelle?

Vapaaehtoiseksi voi lähteä 18–30-vuotiaat EU-maiden kansalaiset sekä nuoret, joilla on pysyvä oleskelulupa johonkin EU-maahan. Kohderyhmään kuuluvat ensisijaisesti nuoret, joilla ei juurikaan ole aiempaa kansainvälistä kokemusta. Osallistujan tulee olla motivoitunut työskentelyyn sekä oppimaan kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Työskentely toisessa maassa vieraalla kielellä vaatii myös joustavuutta sekä yhteistyö- ja aloitekykyä.

Mitä maksaa?

Vapaaehtoiseksi lähteminen ei maksa mitään. Hankkeen kautta vapaaehtoinen saa majoituksen, vakuutuksen, sekä paikallisliikenteen käytön. Hankkeeseen kuuluu tukea ja valmennusta sekä koti- että kohdemaassa sekä tukea kielen opiskeluun. Vapaaehtoista tuetaan matkakustannuksissa tiettyyn ylärajaan asti. Lisäksi vapaaehtoiselle maksetaan pientä taskurahaa. Ateriat korvataan ruokarahana tai ruokailun järjestämisellä muilla tavoin. Vapaaehtoiset asuvat soluasunnossa, omassa asunnossa tai perhemajoituksessa.

Kiinnostuitko?

Jos haluat lähteä vapaaehtoiseksi ulkomaille tai kuulla mahdollisuudesta enemmän, ota yhteyttä (yhteystiedot löydät alta/tai yhteystiedot suoraan tähän). Me autamme sinua etsimään itsellesi sopivan projektin.

Jos haluat tutustua vapaaehtoistyön mahdollisuuksiin itsenäisesti, voit etsiä avoimia projekteja Solidaarisuusjoukkojen tietokannasta:

Katso projektit täältä

Tuemme nuorta koko hankkeen ajan. Hankkeissa mukana oleville vapaaehtoisille järjestetään valmennusta ennen hanketta, sen aikana ja sen jälkeen.

Kysy lisää!