Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus vahvistaa arjen osallisuutta, sosiaalista vuorovaikutusta sekä toimintakykyä.

Palvelu on tarkoitettu työikäisille ihmisille, joille kuntouttava työtoiminta ei ole oikea-aikaista tai jotka saavat kuntoutustukea tai ovat määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä.

Toimintaan on mahdollisuus osallistua 1-5 päivänä viikossa. Sosiaalisen kuntoutukseen ohjaudutaan oman kuntasi sosiaalitoimen kautta.

Sisältö ja tavoitteet

Palvelun sisältö ja kesto suunnitellaan henkilön tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti ja perustana palvelulle on yksilöllinen suunnitelma, jonka tavoitteena on arjenhallinnan ja hyvän elämänlaadun edistäminen ja ylläpitäminen.

Tavoitteita voivat olla esimerkiksi:

  • mielekäs sisältö arkeen
  • elämänhallinnan vahvistuminen
  • terveyden ja hyvinvoinnin koheneminen
  • sosiaalisessa yhteisössä toimiminen
  • työelämävalmiuksien kohentuminen

Kaksi polkua

Sosiaalisen kuntoutuksen toiminnassa voidaan keskittyä yksilöllisten suunnitelmien mukaan joko työelämäosallisuuden tai osallisuuden ja elämänhallinnan tukemiseen.

Sosiaalisen kuntoutuksen työelämäosallisuutta edistävässä toiminnassa tuetaan työelämätaitojen ja työllistymisedellytyksien kehittymistä sekä sosiaalista kuntoutumista.

Sosiaalisen kuntoutuksen osallisuutta ja elämänhallintaa edistävässä toiminnassa voi osallistua arjen taitoja vahvistavaan yksilö- tai ryhmätoimintaan, jossa voi edistää sosiaalista kuntoutumista erilaisten työtehtävien ja toiminnallisuuden kautta. Palvelussa tuetaan myös arjen- ja elämänhallinnan taitojen kehittämistä.

Kysy rohkeasti lisätietoja!

Kierrätys- ja logistiikka

HAKA-yksikkö: Sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätys ja Lajittelukeskus

Sosiaalista kuntoutusta järjestetään:

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, NASTA, Uudenmaankatu 20
Osoite

Uudenmaankatu 20
05800 Hyvinkää
Suomi

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, KIKE Kierrätyskeskus
Osoite

Riihimäenkatu 81
05880 Hyvinkää
Suomi

Toimipiste
Hyria Hyvinkää, Hävikkiruokaterminaali
Osoite

Torikatu 18
05800 Hyvinkää
Suomi