Peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle

Kun siirrytään peruskoulusta ammatilliselle toiselle asteelle, niin moni asia muuttuu. Ensinnäkin oppilaasta tulee opiskelija. Lisäksi opiskelun tavat, paikat ja ajat monipuolistuvat. Ammattiin opiskelussa korostuu nuoren oma vastuunotto opintojen edistymisestä. Opiskelija suunnittelee opintojaan yhdessä vastuuvalmentajansa kanssa. 

Opiskelu ammatillisella toisella asteella on sekä ammattiosaamisen kasvattamista että matka kohti aikuisuutta. Koulutus kasvattaa toimimaan yhteiskunnan jäsenenä. Lisäksi toisen asteen opinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin.

Hyriassa opiskelun tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan jokainen opiskelija etenee työelämään tai jatko-opintoihin.

Ammattiin opiskelun erityispiirteet

Opiskelija hankkii osaamista ja harjoittelee monipuolisesti erilaisissa käytännönläheisissä oppimisympäristöissä. Opiskelu ei ole vain luokassa istumista, vaan töitä tehdään vaikkapa omakotitalon rakennustyömaalla, pieneläinhoitolassa, opetusmetsässä, parturi-kampaamossa, autokorjaamolla tai opetuskeittiöllä.

Yhteisiä tutkinnon osia (yto) opiskellaan pääsääntöisesti yto-pajoissa, joissa opiskelijat saavat opetusta ja ohjausta noin kahden viikon jaksoissa. Yto-pajojen ajankohdat löytyvät opiskelijan lukujärjestyksestä.

Kaikkiin tutkintoihin kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota on opintojen aikana muutamia 4–12 viikon jaksoja. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajaksi tehdään joko koulutus- tai oppisopimus.

Ammattiin opiskelu edellyttää useimmiten myös liikkumista ja siihen oppimista, koska työssäoppimispaikka ja tuleva työpaikkakin voivat sijaita ihan toisella paikkakunnalla kuin koti ja/tai opiskelupaikka.

Oppiminen ja osaamisen hankkiminen ei ole sidottua tiettyihin kellonaikoihin tai paikkoihin. Opinnoissa korostuu henkilökohtaisuus ja omaan tahtiin etenemisen mahdollisuus. Opintoja tehdään yhä enemmän myös verkkoympäristöissä itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta. Pääsääntöisesti perustutkinnon opinnot kestävät kolme vuotta. Samaan aikaan aloittavat opiskelukaverit voivat valmistua ammattiinsa hyvinkin eri aikoina. Meiltä voi valmistua vuoden jokaisena arkipäivänä – heti kun tutkinnossa vaadittava osaaminen on saavutettu. 

Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus tarkoittaa sitä, että peruskoulunsa päättänyt opiskelee, kunnes suorittaa toisen asteen tutkinnon tai täyttää 18 vuotta. Tällä pyritään siihen, että jokainen suomalainen saisi vähintään toisen asteen tutkinnon. Huoltajan tulee peruskoulun päätyttyäkin huolehtia osaltaan siitä, että opiskelija suorittaa oppivelvollisuuttaan.

Kotiväen rinnalla kulkien me Hyriassa välitämme opiskelijoistamme. Tarjoamme erilaista apua ja tukea nuorelle opintoihin ja muihin elämäntilanteisiin. Ammattilaisuuteen kuuluu myös oikea asenne – meillä saa innostua ja onnistua.