Osaamisen tunnustaminen

Opiskelijan aiemmin muualla suorittamat opinnot tunnustetaan, mikäli osaaminen vastaa suoritettavan tutkinnon ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tehdään heti koulutuksen alussa ensikertaisen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) kirjaamisen yhteydessä. Osaamista verrataan monipuolisesti tutkinnon perusteissa vaadittavaan osaamiseen hyödyntämällä todistuksia aikaisemmista opinnoista tai työkokemuksesta. Osaamisen tulee olla ajantasaista. Osaamisen tunnustamisella korvattavien opintojen määrällä ei ole ylärajaa.

Aikaisemmin hankitun osaamisen osoittamisessa vastuu on opiskelijalla

Jos sinulla on aiempaa osaamista:

 • Kerro heti koulutuksen alussa ensimmäisessä HOKS-keskustelussa (henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma) vastuuvalmentajallesi, mitä osaamista sinulla on. Tavoitteena on yhdessä selvittää, tunnistaa ja tunnustaa kaikki aikaisemmin hankkimasi osaaminen, jotta voidaan suunnitella opintojen realistinen aikataulu. Tähän liittyen suunnitellaan myös mahdolliset osaamisen tunnustamiset (ostu).  
 • Mikäli ostun hakemiseen on edellytykset, toimita todistukset aikaisemmista opinnoista ja muusta osaamisesta (työkokemus) opintosihteerille. 

Hyväksyttävät dokumentit:

 • lukio-opinnot: opintosuoritusote, jossa näkyvät suoritusten arvosanat ja laajuudet
 • ammatilliset opinnot: tutkintotodistus tai todistus suoritetusta tutkinnon osasta. Tämä koskee myös Hyriassa suoritettuja aiempia opintoja.
 • korkeakouluopinnot: todistus tai opintosuoritusote
 • työkokemus: aiempien opintojen tuomaa osaamista tukeva työtodistus
 • alkuperäinen tai oikeaksi todistettu kopio
 • paperi- tai sähköinen todistus
 • vieraskielisistä todistuksista tarvitaan virallisen kielenkääntäjän suomennettu versio
 • todistuksella tulee näkyä ko. tutkinnon/koulutusohjelman diaarinro (pitkä numerosarja yleensä todistuksen takasivulla) 

Aiempien ja nykyisten opintojen laajuuksien vertaaminen

 • Hyriassa opintojen laajuudet ilmoitetaan osaamispisteinä (osp)
 • 1 lukion kurssi = 1,5 osp
 • 1 korkeakoulujen op = 1,5 osp
 • 1 ov (vanhemmat tutkinnot) = 1,5 osp

Jos aiempien opintojen tutkinnon perusteet ovat kumoutuneet: 

 • osaamisen ajantasaisuuden arvioi kaksi asiantuntijaa
 • osaamisen tunnustamispäätös tehdään kirjallisesti
 • hylätystä päätöksestä saat Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan mahdollisen oikaisupyynnön tekeminen

Kysy opoilta