Väliaikaisen vartijan koulutukset

Haluatko työskennellä vartijana? Väliaikaisen vartijan koulutus antaa opiskelijalle vartijan työssä tarvittavat perustiedot ja -taidot.

Henkilö, joka on suorittanut Väliaikaisen vartijan koulutuksen (40 ot) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen. Koulutus perustuu lakiin (1085/2015) yksityisistä turvallisuuspalveluista.

Palvelemme mielellämme myös yritysasiakkaita. Ota yhteyttä ja kysy lisää.

Kenelle sopii

Turvallisuusalalla toimiville henkilöille tai alalle aikoville.

Koulutuspaikat

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Väliaikaisen vartijan koulutukset