Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyys

Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä tai siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljettavilta kuljettajilta ja hoitajilta vaaditaan pätevyystodistusta, jonka hakemiseen koulutuksen lisäksi vaaditaan pätevyyskoe. Pätevyyskokeita järjestävät aluehallintovirastot ja Eviran Viikin toimipiste. Muiden eläinlajien ja kuljetusvälineiden kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Alan asiantuntijoita Hyriassa

Koulutustarjonta: Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyys