Eläintenkuljettajan ja -hoitajan pätevyys

Kotieläiminä pidettäviä hevos-, nauta-, lammas-, vuohi- tai sikaeläimiä sekä siipikarjaa maantieajoneuvolla kuljettavilta kuljettajilta ja hoitajilta vaaditaan pätevyystodistusta, jonka hakemiseen koulutuksen lisäksi vaaditaan pätevyyskoe. Muiden eläinlajien ja kuljetusvälineiden kuljettajilta ja hoitajilta edellytetään ainoastaan koulutukseen osallistumista.

Kenelle sopii

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka kuljettavat ja käsittelevät eläimiä kaupallisissa eläinkuljetuksissa.