NEWLOG - Lääke logistiikka-alan murrokseen

Image
Eri värisiä pinottuja merikontteja satamassa lintuperspektiivistä.

NEWLOG-hankkeella tavoitellaan ratkaisua logistiikka-alan voimakkaaseen murrokseen. Kehitämme kasvu- ja rakennemuutoksiin uudenlaisia toimintatapoja työllistämisen varmistamiseksi koulutusten avulla.

Tarkoitus

Hankkeessa on tarkoitus vahvistaa osaamista ja tuoda valmiuksia muuttuviin työtehtäviin logistiikan eri toiminta-alueilla. Lisäksi alan työnkuvat ovat muuttuneet huomattavasti aiemmasta. Tähän tarvitaan laadukasta ja osuvaa koulutustarjontaa, jossa kyetään huomioimaan digitaalisuuden tuomat haasteet.

Kenelle suunnattu?

Hankkeen kohderyhmänä ovat logistiikka-alan yritysyhteistyökumppanit, heidän työntekijänsä sekä logistiikka-alalle hakeutuvat, kouluttautuvat henkilöt ja myös työssä omaa osaamistaan kehittävät henkilöt.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa työllisyyttä ja alan osaamista seuraavin osatavoittein:

 1. Kartoitetaan työelämän osaamistarpeita, joilla selvitetään osaamisvajeita ja logistiikka-alan osaamista.
 2. Luodaan uudenlaisia ratkaisuja osaamisen varmistamiseksi automatisoituvassa ympäristössä.
 3. Kehitetään yksilön opiskelu-, työelämä- ja muutosvalmiuksia yhteistyössä työelämän kanssa sekä yksilöllisiä opiskelu- ja urapolkuja.
 4. Aktivoidaan asiatuntijavaihtoa työelämän ja oppilaitoksen välillä.
 5. Kehitetään logistiikka-alan koulutusten tarjoajien ja työelämän yhteistyötä ja verkostoja.

Miten toimimme?

 • NEWLOG-hankkeen aikana olemme lähialueiden logistiikka-alan yrityksiin yhteydessä ja selvitämme yritysten näkemystä koulutuksen nykytilasta ja sitä, kuinka hyvin se palvelee logistiikka-alan eri työtehtäviä.
 • Selvitämme myös yritysten näkemystä työtehtävien muutoksista sekä muista tulevaisuuden visioista ja miten koulutusta tarjoavat tahot voivat uudistaa koulutusta vastaamaan tulevaa tarvetta.
 • Mietimme alalla tapahtuvan automatisoinnin vaikutusta koulutukseen ja miten nykyajan teknologiaa tuodaan myös alan koulutukseen mukaan. 
 • Lisäksi suunnitteilla järjestää hankkeen toteuttavien oppilaitoksen edustajien sekä alan toimijoiden kesken palavereja, joissa osallistujien on mahdollista verkostoitua ja jakaa osaamistaan.

Tähän me tähtäämme:

Hankkeen tavoitteiden mukaisesti tuloksena ja vaikutuksina

 1. Saadaan tietoon ennakoivasti millaista osaamista logistiikka-alalla tarvitaan tulevaisuudessa.
 2. Saadaan kehitettyä osaamistarpeiden mukaista sekä tutkinto- että ei tutkintotavoitteista koulutusta erilaisten oppimisympäristöjen avulla. Koulutussisällöt ovat muunnettavissa ja hyödynnettävissä erilaisissa yritys- ja opiskelijatarpeissa.
 3. Toteutetaan malleja yksilön muutosvalmiuksien vahvistamiseen muuttuvassa työympäristössä ja urapolkujen luomisessa.
 4. Opettajien työelämäosaaminen päivittyy vastaamaan työelämän osaamistarpeita.
 5. Saadaan aikaan logistiikan asiakkuuksien ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto.

Toteutusaika: 15.5.2020-31.8.2022          

Rahoitus: ESR    

Ota rohkeasti yhteyttä!

Löydät meidät myös somesta

Ajankohtaiset päivitykset löydät myös hankkeen Facebook-sivulta ja Instagramista, käyttäjätunnuksella @newloghanke. Tule mukaan!