Koulutuskokeiluun?

Image
Neliönmuotoisilla, puisilla alfapet-aakkosilla muodostettu lause "why not try" niin, että sanat ovat allekkain.

Koulutuskokeilun tavoitteena on selvittää henkilöasiakkaan ammatinvalinta- ja uravaihto-ehtoja. Koulutuskokeilussa asiakas kokeilee tiettyä koulutusalaa oppilaitoksessa ja tarkoituksena on kartoittaa hänen soveltuvuuttaan ja motivaatiotaan alalle sekä opiskeluedellytyksiään oppilaitoksessa.

Koulutuskokeilussa tutustutaan koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin kokeilija voi arvioida koulutussuunnitelmaansa ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilun sisältö suunnitellaan kokeilijan tilanteeseen sopivaksi. Palvelu toteutetaan pääosin kasvokkain, mutta osia siitä voidaan toteuttaa myös verkossa. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää.

Toimintatapa ja yhteyshenkilöt

Koulutuskokeilujen toteuttamisesta vastaa Hyrian opinto-ohjaaja sekä vastaanottava koulutusosasto.

Koulutuskokeilun järjestäminen käynnistyy kun oppilaitos saa lähettävältä/maksavalta taholta (esim. TE-toimisto) lähetteen koulutuskokeilua varten.

Koulutuskokeilun sisältö

Kokeilun aikana asiakas tutustuu koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin, osallistuu opetukseen ja työsalityöskentelyyn sekä käy keskusteluja ammatillisen opettajan/kouluttajan ja ohjaajan kanssa. Lähettävä/maksava taho (esim. TE-toimisto) ja oppilaitos sopivat koulutuskokeilun järjestämisestä. Koulutuskokeilu on kerrallaan enintään 10 päivää.Koulutuskokeiluun hakeminen

TE-toimisto ohjaa henkilöasiakkaan koulutuskokeiluun hänen ammatinvalinta- ja ura-vaihtoehtojensa selvittämiseksi ja lähettää lähetteen oppilaitokseen.

Muuta tärkeää tietoa koulutuskokeilusta

Kysy rohkeasti lisää opolta!