Koulutuskokeilu

Koulutuskokeilussa tutustut koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin. Näin voit arvioida koulutussuunnitelmaasi ja täsmentää sitä. Koulutuskokeilussa voit keskustella opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa opiskeluun liittyvistä asioista. Voit myös tutustua oppilaitokseen ja opiskeluun seuraamalla opetusta. Koulutuskokeilu kestää enintään 10 päivää.

Koulutuskokeilusopimuksessa määritellään aina henkilökohtaisesti kokeilun tavoite, tarkoitus, sisältö ja kesto. Koulutuskokeilu arvioidaan.

Toimintatapa ja yhteyshenkilöt

Koulutuskokeilujen toteuttamisesta vastaa Hyrian opinto-ohjaaja sekä vastaanottava koulutusosasto.

Opinto-ohjaaja vastaa kokeilun käytännön järjestelyistä ammatillisten koulutusosastojen kanssa (kokeilun aikataulu ja sisältö), kokeilusopimuksen laatimisesta, kokeilun arvioinnin toteutumisesta yhdessä ammatillisen opettajan tai ohjaajan kanssa sekä kokeiluun liittyvästä raportoinnista ja lähettävän/maksavan tahon laskutuksesta (esim. TE-hallinto, vakuutusyhtiöt, KELA).

Ammatilliselta koulutusosastolta nimetään aina kokeilijaa ohjaava ammatillinen opettaja tai ohjaaja, joka ottaa kokeilijan vastaan, selvittää kokeilun aikataulut ja käytännön järjestelyt kokeilijalle ja arvioi kokeilun onnistumista omalta osaltaan.

Koulutuskokeilun sisältö

Kokeilun aikana asiakas tutustuu koulutuksen sisältöön ja ammatin vaatimuksiin, osallistuu opetukseen ja työsalityöskentelyyn sekä käy keskusteluja ammatillisen opettajan/kouluttajan ja ohjaajan kanssa. Lähettävä/maksava taho (esim. TE-toimisto) ja oppilaitos sopivat koulutuskokeilun järjestämisestä. Koulutuskokeilu on kerrallaan enintään 10 päivää.

  • Asiakas kokeilee opiskelua sovitulla koulutusalalla käytännössä.
  • Asiakkaalle nimetään ohjaaja koulutuskokeilun ajaksi.
  • Asiakas, ohjaaja ja ammatillinen opettaja/kouluttaja laativat käytännön tavoitteet koulutuskokeilulle.

  • Ammatillinen opettaja/kouluttaja laatii koulutuskokeilun ajaksi asiakkaalle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman.

  • Ammatillinen opettaja/kouluttaja ja koulutuskokeilun ohjaaja seuraavat ja arvioivat asiakasta koulutuskokeilun aikana.

  • Jakson aikana käydään ohjauskeskusteluja asiakkaan, ohjaajan ja ammatillisen opettajan/kouluttajan kanssa kokeiltavasta koulutuksesta, ammatin vaatimuksista sekä kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksista.

  • Koulutuskokeilun päätteeksi koulutuksen järjestäjä laatii lausunnon, joka sisältää kannanoton ja suosituksen jatkotoimenpiteistä.


Koulutuskokeiluun hakeminen


  1. Ota yhteyttä Hyriaan jo suunnitellessasi koulutuskokeilua. Yhteystiedot löydät tältä sivulta.

  2. Selvitä koulutuskokeilun rahoitusvaihtoehdot, sillä koulutuskokeilu on maksullinen (65 €/päivä). Koulutuskokeilun voi maksaa esimerkiksi TE-toimisto tai voit kysyä rahoituksen järjestymistä omasta oppilaitoksestasi, jossa olet kirjoilla.

  3. Koulutuskokeilusta tehdään sopimus kokeilijan, koulutuskokeilun maksajan ja Hyrian kesken. Samassa yhteydessä sovitaan käytännön järjestelyihin liittyvät asiat, kuten kokeilun ajankohta, kesto, paikka ja ohjaaja.


Koulutuskokeilun dokumentit


Koulutuskokeilun keskeisimmät dokumentit ovat sopimus koulutuskokeilusta ja kirjallinen kokeilujakson arviointi.

Koulutuskokeilusopimuksen voi allekirjoittaa Hyrian puolesta opinto-ohjaaja. TE-toimiston lähete korvaa maksajan allekirjoituksen.

Koulutuskokeilun arviointilomake on aloitusvaiheessa kirjallinen paperilomake, joka täytetään yhdessä koulutuskokeilijan, ammatillisen opettajan/ohjaajan sekä opinto-ohjaajan kanssa ja se toimitetaan sekä koulutuskokeilijalle että maksajalle.

Hinta

Koulutuskokeilu on osallistujalle maksuton. Koulutuskokeilu vaatii aina lähettävän tahon sitoumuksen maksuun. Hinta 65 €/päivä

Koulutuskokeilun hinta kattaa kokeilijan päivittäisen lounasruokailun sekä kokeilun järjestämiseen, arviointiin ja raportointiin liittyvät kulut.

Vastuut

Kun kokeilija osallistuu Hyrian työjärjestyksen mukaiseen toimintaan, hän kuuluu Hyrian vakuutuksen piiriin, ts. koulutuskokeilijaa koskee sama vakuutusturva kuin oppilaitoksen opiskelijoita. Opiskelijalle järjestetään kokeilun ajaksi tarvittavat työturvallisuusvälineet ja vaatetus.


Yhteyshenkilö

Opinto-ohjaaja Marika Loikkanen
Puh. 050 382 5688
marika.loikkanen(at)hyria.fiKäytämme evästeitä parantaaksemme sivuston toimintaa sekä mainonnan kohdentamiseen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.