Hyrian tutorit

Tutortoimintaan sisältyy uusien opiskelijoiden perehdyttäminen opiskelijoiden arkeen ja oppilaitoksen käytäntöihin.

Tutoreiden tehtävänä on opiskelijoiden auttaminen sopeutumaan kouluun, ikätovereiden tuen tarjoaminen sekä osallistuminen koulun teemapäivien ja rekrytointien järjestämiseen. Tutorit koulutetaan tehtäväänsä ja he osallistuvat tutorleirille ja erilaisiin edustustehtäviin. Tutortoiminnasta saat osaamispisteitä.

Kysy tutortoiminnasta