Organisaatio

Organisaatiorakenne

Hyria nimi yhdistää neljä eri toimijaa yhdeksi konsortioksi. Konsortio tarkoittaa eri toimijoiden yhteistä vapaamuotoista liittoumaa yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. 

Hyria konsortio muodostuu kahdesta konsernista: Hyria koulutus Oy:n konsernista, johon kuuluu emoyhtiö Hyria koulutus Oy ja tytäryhtiö Hyria Business Institute Oy sekä Hyria säätiön -konsernista, johon kuuluvat Hyria säätiö sr ja Hyria palvelut Oy. Hyria säätiön konserniin kuuluu osa-omisteisena myös Suomen Ympäristöopisto Sykli.

Hyria konsortion johtoryhmään (jory) kuuluvat toimitusjohtaja, rehtori, liiketoimintajohtaja, talouspäällikkö, henkilöstö- ja työhyvinvointipäällikkö sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö.

Hyria konsortio on sidoksissa Hyvinkään ja Riihimäen kaupunkeihin sekä Hausjärven ja Lopen kuntiin. Hyria koulutuksen konsernista kunnat omistavat merkittävän osuuden (lähes 70%). Viides omistaja koulutuskonsernista on Hyria säätiö sr, jonka perustajia samat kunnat ovat. 

Hyria koulutus Oy

Hyria koulutuksen organisaation muodostavat koulutus- ja valmennuspalvelut, konserni- ja liiketoimintapalvelut sekä johdon palvelut.

Oppilaitoksen johtokuntana toimii hallitus, joka muodostuu omistajakuntien nimeämistä yhdeksästä jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään.

Hyria koulutus Oy:lle on rekisteröity englanninkielinen rinnakkaistoiminimi, Hyria education Ltd.

Hyria Business Institute Oy

Tytäryhtiö Hyria Business Institute Oy:n liiketoiminta-alueet ovat HBI FinlandKasvupalvelut sekä koulutuspalvelut.

Lähtökohtaisesti siinä toiminnassa, joka on aikaisemmin ollut Hyria aikuiskoulutus Oy:ssä, käytetään jatkossa aputoiminimeä Hyria aikuiskoulutus (esim. yhteishankintakoulutus, kotoutumiskoulutus, valmennukset). Esimerkiksi tytäryhtiön nimiin em. tarjouksia tehtäessä yhtiön nimi kirjoitetaan: Hyria aikuiskoulutus (joka on Hyria Business Institute Oy:n aputoiminimi).

Hyria säätiö sr

Hyria säätiön organisaation muodostavat nuorten palvelut, kuntoutus- ja valmennuspalvelut, kasvupalvelut ja konserni- ja konsortiopalvelut.

Hyria palvelut Oy

Hyria palvelut Oy on säätiön liiketoimintayhtiö, joka tuottaa pääasiallisesti kahvilapalveluita.

Johto

Konsortion kaikkien osien toimitusjohtajana ja johtavana rehtorina toimii Pekka Vaittinen.

Rehtorina ja koulutuskonsernin toimitusjohtajan sijaisena toimii Tuula Kortelainen.

Säätiökonsernissa toimitusjohtajan sijaisena toimii Karel McLeod Smith.

Hyrian strategia 2018 -

Hyrian strategiakausi on alkanut 2018. Strategian valmisteluun valjastettiin johdon lisäksi myös henkilöstö, opiskelijat ja huoltajat, yritysasiakkaat sekä muut sidosryhmät. Taustatietoa strategiatyön pohjalle kerättiin verkkoaivoriihellä, johon osallistui yhteensä 1132 vastaajaa. Suurin vastaajaryhmä olivat opiskelijat, joista aivoriiheen otti osaa 676. 

Voit tutustua Hyrian strategiaan selattavana nettilehtenä tästä.