Apua jaksamiseen OPI-kurssista

Image
Henkilö nukkuu peitto korvilla ja pää tyynyllä.

OPI tukee kuntoutujan fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista opiskelu- tai toimintakykyä sekä aktiivisuutta ja osallisuutta arjen eri ympäristöissä ja verkostoissa. Kysy seuraavasta kurssista! Yhteystiedot alla. 

Kurssi toteutetaan ryhmämuotoisena kuntoutuksena ja yksilöllisinä käyntikertoina. Ryhmässä toteutuvista ja yksilöllisistä osuuksista muodostuu tarkoituksenmukainen ja tavoitteellinen kokonaisuus.

Kenelle palvelu on suunnattu?

Kurssi on tarkoitettu Hyria koulutus Oy:n Hyvinkään toimipisteiden 16–29-vuotiaille toisen asteen tutkintoa opiskeleville nuorille,

joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä masennus- tai ahdistuneisuusoireilun vuoksi. Opiskelijat osallistuvat avomuotoiselle

kuntoutuskurssille opintojensa ohella.

OPI-kursseille valitaan nuoria,

  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö
  • joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja jos hoitoa on tarvittu, se on järjestetty terveydenhuollossa
  • joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä
  • joilla on hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa.

OPI-kursseille ei valita nuoria,

  • joiden mielenterveyden häiriöiden oireet estävät ryhmässä toimimisen
  • joilla on hoitamaton alkoholi- tai päihdeongelma
  • joilla on akuutti elämänkriisi, joka haittaa merkittävästi kuntoutukseen osallistumista ja ryhmässä työskentelyä.

Kesto:

  1. Live palvelut/Hyria säätiö järjestää vuosittain kaksi Kelan kustantamaa kymmenen opiskelijan OPI-kurssia. Kysy seuraavasta kurssista! Yhteystiedot alla. 
  2. Kurssille voi hakea sen alkamisaikaan saakka. Kurssi koostuu 12 ryhmämuotoisesta avopäivästä ja 5–8 yksilötapaamiskerrasta, joista osa toteutetaan verkostokokouksena.
  3. Ryhmässä on enintään 10 nuorta. Kurssi toteutetaan noin 10 kuukauden sisällä yksilöllisesti laaditun aikataulun mukaisesti.

Toteuttajat:

Kurssin toteutuksesta vastaa asiantunteva ja ammattitaitoinen moniammatillinen ryhmä. Työryhmään kuuluu yhteensä 4–7 jäsentä.

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Kuntoutustarpeen tulee olla todettu opiskeluterveydenhuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa.

Hakeutumista varten tarvitaan Kelan kuntoutushakemus KU 132 ja B-lääkärinlausunto. Kela vastaanottaa hakemukset ja tekee lopullisen päätöksen.

Kurssin toteuttavien palveluntuottajien yhteystiedot:

Live Palvelut, Anders Blomqvist, puh. 040 7297517, anders.blomqvist@inlive.fi

Hyria säätiö, Katja Berg, puh. 043 826 3754, katja.berg@hyria.fi

Kysy rohkeasti!