Tutkimuslupa

Kaikkiin Hyriassa tehtäviin tutkimuksiin, selvityksiin ja opinnäytteisiin tarvitaan tutkimuslupa. Tutkimuskohtaista lupaa hakee tutkimuksesta vastaava henkilö.

Tutkimuksen/opinnäytteen tekemisen mahdollisuuksista tulee sopia etukäteen tutkimuksen kohteena olevan toiminnan vastuuhenkilön kanssa.