OPI-kurssi

Kurssi on suunnattu Hyria koulutus Oy:n Hyvinkään toimipisteiden 16–29-vuotiaille toisen asteen tutkintoa opiskeleville nuorille, joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai pitkittyä masennus- ja/tai ahdistuneisuusoireilun vuoksi. Kurssin tavoitteena on tukea opintojen etenemistä ja vahvistaa opiskelijan voimavaroja.

OPI-kursseille valitaan opiskelijoita,

  • joilla on asianmukaisesti diagnosoitu masennus- tai ahdistuneisuushäiriö

  • joille on tehty terveydenhuollossa tarpeelliset tutkimukset ja jos hoitoa on tarvittu, se on järjestetty terveydenhuollossa

  • joiden opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä

  • joilla on hankaluuksia sosiaalisissa ja/tai oppimistilanteissa

Toteutus

OPI-kurssi koostuu yksilöllisistä tapaamisista ja ryhmätapaamisista. Kurssille osallistuu enintään 10 opiskelijaa. Yksilöllisiä tapaamisia omaohjaajan kanssa on 5-8 ja ryhmätapaamisia 12. Seuraava kurssi alkaa helmikuussa 2021. Opiskelijat osallistuvat kurssille opintojensa ohella ja kurssin suunnittelussa huomioidaan opiskeluaikataulu ja loma-ajat.

Opiskelija saa tukea opiskelu- ja toimintakykyynsä, hyvinvointiinsa, sosiaalisiin taitoihinsa sekä arjen –ja elämänhallintaansa yksilöllisten tavoitteidensa mukaisesti. Kurssin toteuttajana toimii moniammatillinen henkilöstö. Kurssin toteutuspaikkana on Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18.

Kuinka hakeutua palvelun pariin?

Live palvelut ja Hyria säätiö järjestää vuosittain kaksi Kelan kustantamaa kymmenen opiskelijan OPI-kurssia. Kuntoutustarpeen tulee olla todettu opiskeluterveydenhuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Hakeutumista varten tarvitaan Kelan kuntoutushakemus KU 132 ja B-lääkärinlausunto. 8.2.2021 alkavan kurssin Kelan kurssinumero on 79191. Kela vastaanottaa hakemukset ja tekee lopullisen päätöksen.

Kysy rohkeasti!