Lahjoita stipendi

Hyria koulutus Oy ottaa vastaan stipendilahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lahjoituksilla ei ole euromääräistä rajaa.

Lahjoituksina saadut stipendit myönnetään Hyria koulutuksen opiskelijoille erilaisin perustein (opinnoissa hyvin menestyminen, yhteishengen luominen, muiden kannustaminen, omien tavoitteiden saavuttaminen tai ylittäminen). Lahjoittaja voi halutessaan päättää itse koulutusalan/tutkinnon ja stipendin myöntämisperusteen, mutta yksittäistä opiskelijaa lahjoittaja ei voi nimetä.

Ammatillisessa koulutuksessa aloittaa ja valmistuu nykyään opiskelijoita ympäri vuoden. Vuonna 2022 meiltä Hyriasta valmistui eri tutkintoihin 1218 opiskelijaa. Järjestämme valmistuville opiskelijoillemme vuoden aikana useita valmistumisen juhlimistilaisuuksia. Vuonna 2023 juhlistamme valmistuvia opiskelijoitamme kahdeksassa eri valmistumisen juhlassa. Valmistumistaan juhlii touko–kesäkuun vaihteessa vain noin 30 % koko kalenterivuoden aikana valmistuvista, mikä kertoo siitä, että opiskelijoita valmistuu nykyään ympäri vuoden, eikä enää vain kesän kynnyksellä.

Toivomme, että saisimme tiedon teidän meille lahjoittamien stipendien kappalemääristä, eurosummista sekä niiden mahdollisista myöntämisperusteista jo näin kalenterivuoden alussa. Meillä olisi näin mahdollisuus jakaa stipendejä ympäri vuoden tasapuolisesti kaikille valmistuville opiskelijoillemme, eikä pelkästään touko–kesäkuun vaihteen juhlassa ennen kesätaukoa.

Mikäli haluatte tehdä stipendilahjoituksen, voitte tehdä sen Hyria koulutus Oy:n pankkitilille, tilinumero FI73 5062 0320 1580 52. Maksun viestiksi ”stipendilahjoitus”.

Voitte ilmoittaa lahjoitettavasta summasta ja lahjoituksen ehdoista joko:

Hyria koulutus kiittää jokaista stipendin lahjoittajaa. Jokaisen valmistumisen juhlan yhteydessä kerrotaan siinä juhlassa jaettavien stipendien lahjoittajien nimet.