Työssäoppiminen


Työelämään sijoittuminen on ammattiin opiskelemisen lähtökohta ja päämäärä. Kaikissa tutkinnoissa opiskellaan yhä enemmän aidoissa työtehtävissä. Työssäoppimisen laajuus on vähintään 30 osaamispistettä.  

Työssäoppiminen tarkoittaa tavoitteellista työpaikalla tapahtuvaa oppimista, jota ohjataan suunnitelmallisesti, seurataan säännöllisesti ja arvioidaan. Työssäoppimisen aikana opiskelijat eivät yleensä ole työsuhteessa työnantajaan, eikä heille makseta palkkaa. Opiskelijat ovat sen sijaan oikeutettuja saamaan opintotukea ja opintososiaalisia etuja työssäoppimisjakson aikana niistä erikseen annettujen ohjeiden mukaan.

Työssäoppimista ohjaava opettaja perehdyttää opiskelijan työssäoppimiseen ennen jakson alkamista. Työpaikalla opiskelijan tukena on työpaikkaohjaaja, joka kertoo työpaikan toimintatavat ja opastaa työtehtävissä. Kun työympäristö ja työtehtävät tulevat tutuiksi, opiskelijan työpanos ja osaaminen kasvaa. Työssäoppimisjaksot pyritäänkin toteuttamaan pitkähköinä jaksoina, jotta oppimiselle ja kehittymiselle on aikaa.

Työpaikkojen ja Hyrian yhteistyöllä varmistetaan työssäoppimisen ja muun ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuus, laatu ja ajanmukaisuus. Työssäoppimista ohjaavat opettajat ja työpaikkaohjaajat huolehtivat siitä, että opiskelijat saavat riittävästi ohjausta, opetusta, palautetta ja arviointia työssäoppimisjaksoilla. Opiskelijan arvioinnista työssäoppimisjaksoilla, ammattiosaamisen näytöissä ja tutkintotilaisuuksissa on määrätty tutkinnon perusteissa.

Työssäoppimisjaksosta kerätään palautetta sekä opiskelijoilta, työpaikkaohjaajilta että opettajilta. 


Tarjoan työssäoppimispaikkaa

Haluatko tarjota työssäoppimispaikkaa yrityksessäsi/työyhteisössäsi? Voit ilmoittaa avoinna olevasta työssäoppimispaikasta oheisella lomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä!


Yrityksen/työyhteisön nimi
Osoite
Y-tunnus
Yhteyshenkilö
Puhelin
Sähköposti
Työssäoppimisjakson toivottu alkamisajankohta
Kuvaus työtehtävästä
Työssäoppimisjakson kesto
Erityistoiveet työssäoppijalle (ajokortti, kielitaito tms.)
Työpaikalla on koulutettu työpaikkaohjaaja


Haluan opiskelijan/opiskelijoita yritykseeni/työyhteisööni tekemään projektiluonteisen työn. Kuvaile tähän millaisesta projektista on kyse.
Lisätietoja tai kysymyksiä