Yleiset kielitutkinnot (YKI)

Tarvitsetko työelämää tai opiskelupaikkaa varten virallisen todistuksen kielitaidostasi? Haetko Suomen kansalaisuutta ja tarvitset suomen kielen todistusta? Tule suorittamaan virallinen suomen kielen kielikoe! 

Yleiset kielitutkinnot ovat Jyväskylän yliopiston kielentutkimuksen laitoksen laatimia ja arvioimia aikuisille suunnattuja kielikokeita, joita voi suorittaa yhdeksässä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saame, saksa, suomi, venäjä) eri kielessä ja kolmessa eri tasossa (perustaso, keskitaso ja ylin taso).

Tutkinto mittaa kielen osaamista sellaisissa käytännön tilanteissa, joissa aikuinen joutuu puhumaan, kuuntelemaan, kirjoittamaan tai lukemaan suomen kieltä. Hyria järjestää perus- ja keskitason suomen kielen testit Hyvinkäällä.

Lisää tietoa kansalaisuuden hakemisesta löydät Maahanmuuttoviraston nettisivuilta.

Seuraava testi

Testipäivä

Taso

Ilmoittautumisaika

18.3.2023

Keskitaso

1. - 28.2.2023

Ilmoittaudu alla olevasta linkistä

https://yki.opintopolku.fi/yki/tutkintotilaisuus/2379

Hinta

Perustaso 135 euroa, keskitaso 155 euroa.

Maksaminen

Sekä Suomi.fi -tunnistautumisen että sähköpostilla tunnistautumisen kautta tehdyssä ilmoittautumisessa ilmoittautuja saa sähköpostiinsa vahvistuksen ilmoittautumisesta ja maksulinkin. Maksuaikaa on 8 päivää ja maksun eräpäivä lukee vahvistusviestissä. Jos ilmoittautumismaksun jättää maksamatta, ilmoittautuminen raukeaa. Tästä ei lähde ilmoittautujalle erillistä muistutusta, vaan ilmoittautujan täytyy itse hoitaa maksu 8 päivän kuluessa.

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen peruminen on mahdollista vain painavasta syystä. Tällainen syy on esimerkiksi osallistujan sairastuminen. Sairastumisesta tulee esittää lääkärintodistus tutkintopaikan nimetylle edustajalle. Ilmoittautuja siirretään seuraavaan tutkintotilaisuuteen, mistä tulee sopia tutkintopaikan edustajan kanssa. Tutkintomaksua ei palauteta. 
Hyria järjestää testit ja Jyväskylän yliopisto vastaa testin tarkistuksesta ja todistusten postituksesta.

Tieto testin tuloksista

Noin kahden kuukauden kuluttua tutkintopäivästä saat virallisen todistuksen. Todistuksessa on tasoarvio kielitaidon eri osa-alueista ja kuvaus taitotasoasteikosta.

Jos olet tyytymätön todistukseesi, voit pyytää tarkistusarviointia 14 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut todistuksen. Tarkistusarviointi maksaa 50 €/osakoe. Kirjallinen pyyntö lähetetään Opetushallitukseen osoitteeseen Yleisten kielitutkintojen tutkintotoimikunta/Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen: kirjaamo@oph.fi

Tutkinnon hintaan sisältyy yksi todistus. Todistusjäljennöksiä voi tilata Jyväskylän yliopiston Soveltavan kielentutkimuksen keskuksesta hintaan 15 €/kpl (yki-info@jyu.fi tai SOLKI/Yleiset kielitutkinnot, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, puh. 014 260 3531). 

Kysy rohkeasti lisätietoja!