NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus tarjoaa alle 29-vuotiaille nuorille tukea omien vahvuuksien ja mielenkiinnon kohteiden löytämiseen. Valmennuksen tavoitteena on ohjata nuorta kohti opiskelu- tai työelämää. Valmennus on Kelan rahoittama ja järjestämä. 

Hyria toteuttaa NUOTTI-valmennusta Keski-Uudellamaalla ja Keravalla sekä Kanta-Hämeessä.

Image
Valokuva henkilöstä, joka istuu kiven päällä selkä kohti kameraa. Taustalla on metsämaisemaa.

kenelle valmennus on tarkoitettu?

NUOTTI-valmennus on tarkoitettu 16-29 -vuotiaille nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt ja he tarvitsevat tukea arkeen. Syitä hakeutua NUOTTI-valmennukseen voi olla esimerkiksi työ- tai opiskelupaikan puuttuminen, haasteet opinnoissa tai epäselvät tulevaisuuden suunnitelmat. 

Image
Valokuva henkilöstä, joka kävelee metsässä pururadalla.

Mikä on valmennuksen tavoite? 

NUOTTI-valmennuksessa nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, jonka kanssa nuorella on mahdollisuus tavata viiden kuukauden aikana enintään 20 kertaa. Tapaamisten välillä valmentaja on aktiivisesti yhteydessä nuoreen. Valmentaja tukee ja kannustaa nuorta saavuttamaan hänen itse asettamansa tavoitteet kohti opiskelu- tai työelämää. Valmennus tapahtuu nuoren itse valitsemassa ympäristössä ja valmennusta voidaan järjestää myös etäyhteyksien avulla. 

Image
Henkilöt juttelevat puistonpenkillä

Valmennus on Kelan järjestämä ja rahoittama eli osallistujalle maksuton. Nuorella on mahdollisuus hakea valmennuksen ajaksi kuntoutusrahaa Kelalta. 

NUOTTI-valmennukseen hakeutuvalla ei tarvitse olla todettua sairautta eikä valmennusta varten tarvitse tehdä lääketieteellistä selvitystä. 

NUOTTI-valmennukseen hakeudutaan Kelan kautta.

Kysy valmennuksesta: