Media-alalle tarvitaan ammattilaisiksi sekä moni- että erityisosaajia. Meillä voit hankkia alalla tarvittavaa osaamista kuten tietoteknisiä tietoja ja taitoja sekä erilaisten tuotanto-ohjelmistojen tuntemusta ja hallintaa. Saat myös kielellisiä valmiuksia. 

Kuvallisen ilmaisun (ent. kuva-artesaani) opinnoissa tutustutaan laaja-alaisesti kuvataiteen kenttään ja hankitaan perustiedot ja -taidot kuvataiteen ammateissa toimimista varten. Suurin osa opetuksesta tapahtuu käytännön työskentelyn kautta. Tarjoamme opiskelijalle monipuolisen näkemyksen kuvataiteen eri alueista.