Maa- ja metsätalous

Opiskele maa- ja metsätaloutta uraa uurtavasta työstä tunnetulla opetusmaatilallamme Uumossa Hyvinkäällä. Katso kaikki alan koulutuksemme tältä sivulta.

Maatalousala

Maatalousalan perustutkinnon eläintenhoitajan opintoihin kuuluu maaseutuyrittämisen perustaitojen lisäksi opintoja eri pieneläinten tuntemuksesta ja hoidosta. Eläintenhoitajan koulutuksessa voi suuntautua myös maatilojen eläinten hoitoon ja työskennellä esimerkiksi karjanhoitajana, maatalouslomittajana tai maaseutuyrittäjänä. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa. Oppilaitoksellamme on oma navetta, pieneläintupa, opetusmetsä ja maatila, jossa jokainen eläintenhoitaja- ja maaseutuyrittäjäopiskelija pääsee käytännössä harjoittelemaan eläintenkäsittelyä  ja muita maatalousalan perustaitoja.

Image
Tutkijoita luontopolulla Hyrian metsässä, kilpikaarnaisen männyn rungossa sininen merkki.

Metsätalousala

Metsätaloudella on suuri merkitys kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille ja toimeentulolle. Niin lähimaakuntien kuin pääkaupunkiseudun nykyiset ja tulevat metsänomistajat saavat Hyriassa joustavasti perustiedot ja -taidot metsätalouteen ja metsien hoitoon metsäalan viikonloppuisin järjestettävissä koulutuksissa ja lähiopinnoissa. Verkko-koulutukset täydentävät lähiopintoja.

Metsätalousyrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen kurssitarjotin on käytettävissä myös silloin, kun tavoitteena ei ole tutkinnon suorittaminen vaan tietyn osaamisen hankkiminen.

Metsäalan jatkokoulutukseksi sopii esimerkiksi erikoistaitoja edellyttävien puiden käsittelyyn liittyvät koulutukset.

Opiskele joustavasti

Hyriassa on mahdollisuus suorittaa myös metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja, joustavasti oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Metsäalan perustutkinnon valmistava koulutusohjelma on suunniteltu niin metsäalalla työskenteleville kuin alalle aikoville, jotka kaipaavat joustavaa tapaa hankkia perustietoa ja osaamista metsätalouteen, metsänhoitoon sekä metsäpalveluiden tuottamiseen liittyvissä ammatillisissa asioissa.