36 tulosta

Koneistaja tekee pääosin tiimityötä, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen. Koneistaja työskentelee usein projekteissa, joissa on mukana eri alojen ammattilaisia. Työ koneistajana kysyy kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, tarkkuutta ja huolellisuutta.

Levyseppähitsaajan työ kysyy kädentaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä omaksua paljon tietoa. Levyseppähitsaaja osaa tehdä levytöitä, hitsata ja tehdä erilaisia metallirakennetöitä. Hän tekee usein tiimityötä, joten yhteistyötaidot ovat tarpeen.

SELKOSUOMEKSI

 • Koulutus sopii sinulle, jos
 • sinä olet kiinnostunut hitsauksesta
 • sinä olet kiinnostunut ohjelmoinnista
 • sinä olet kiinnostunut metalliosien tekemisestä (= jyrsintä tai sorvaaminen)
 • sinä olet hyvä tekemään asioita käsillä (= kädentaidot)
 • sinä osaat ratkaista ongelmia
 • sinä pystyt tekemään töitä muiden ihmisten kanssa.

Koulutuksen aikana sinä myös opiskelet edellä mainittuja asioita.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja

Aloituspaikat ovat yksittäisiä opiskelupaikkoja, jotka toteutetaan yhteisessä koulutusprosessissa yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden kanssa ja opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat uutta ammattia/tutkintoa hankkivat henkilöt.

Koneistajana työskentelee yleensä erilaisissa valmistus-, asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä.
Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Levyseppähitsaaja työskentelee yleensä erilaisissa hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä.
Teknologian kehittymisen myötä ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat lisääntyneet konepajatuotannossa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden eri valmistustehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi opiskelija saa erikoisosaamista valitsemaansa työtehtävään. Alalle valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisesti erilaisia tuotteita ja koneenosia lastuavin työmenetelmin. Työmenetelmiä ovat tyypillisesti sorvaus ja jyrsintä. Opintoihin sisältyy CNC-koneistusta, CAD -piirtämistä ja CAM -ohjelmointia.

Levyseppähitsaaja on monitaitoinen metallialan ammattilainen, jolla hallitsee erilaisten metallien kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaamisen sekä levyjen leikkaamisen ja muotoilun. Opinnot sisältävät hitsaus ja levytöiden lisäksi myös NC-tekniikkaa ja robottihitsausta.

Koneistaja, Riihimäki, 3.8.2023

Tutkinnon kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt.

SELKOSUOMEKSI

Sinä voi hakea kouluun, vaikka sinulla ei ole alan työkokemusta.

Koulutus sopii sinulle, jos

 • sinä olet kiinnostunut hitsauksesta
 • sinä olet kiinnostunut ohjelmoinnista
 • sinä olet kiinnostunut metalliosien tekemisestä (= jyrsintä tai sorvaaminen)
 • sinä olet hyvä tekemään asioita käsillä (= kädentaidot)
 • sinä osaat ratkaista ongelmia
 • sinä pystyt tekemään töitä muiden ihmisten kanssa.

Koulutuksen aikana sinä myös opiskelet edellä mainittuja asioita.

Koneistaja, Riihimäki,

Koneistaja, hitsari vai putkiasentaja? Tämä on erikoisuus, jossa pääset kokeilemaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana sekä talotekniikan perustutkinnon että kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opintoja. Lisäksi saat mahdollisuuden vaihtaa opinnot valitsemastasi perustutkinnosta toiseen.

Sisältö

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita CNC-koneen käyttämisestä ja koneistuksesta. Aikaisempaa kokemusta koneistuksesta ei tarvita, mutta se on eduksi. Kielitaitovaatimus vähintään A2.2.

Koulutuksen tavoitteena on oppia kone- ja tuotantotekniikan alan yleistä osaamista sekä käyttämään CNC-ohjattua sorvia/työstökeskusta. Koulutuksen aikana on tavoitteena löytää työssäoppimispaikka alan yrityksessä.

Opiskelupaikkoja 10.

Koneistaja ja Levyseppähitsaaja, Riihimäki, 4.9.2023

Maiju Väisänen opiskelee Hyriassa kone- ja tuotantotekniikan perustutkintoa kolmatta vuotta.  Maiju halusi alalle, koska myös Maijun isä ja veli opiskelevat alaa, ja juuri tämä ala valintaa tehdessä kiinnosti eniten.

Sisältö

Hyriassa voit opiskella ammatillisten perusopintojesi aikana myös ammattikorkeakouluopintoja, jotka luetaan osaksi ammatillista perustutkintoasi. Näin parannat mahdollisuuksiasi päästä ammattikorkeaan. Lue lisää!

Sisältö

VAHVA-pienryhmät sopivat nuorille, jotka ovat esimerkiksi yläkoulussa tottuneet opiskelemaan pienemmässä ryhmässä lievien oppimisvaikeuksien, keskittymiseen tai elämänhallintaan liittyvien haasteiden takia. 

Sisältö