12 tulosta

Maaseutuyrittäjänä työskenteleminen on fyysisesti melko raskasta ja vaatii siten hyvää yleiskuntoa. Tehtävät vaativat lisäksi itsenäistä ja oma-aloitteista työskentelyä, halua oppia uutta ja soveltaa sitä käytäntöön. Työskentely luonnon ehdoilla puolestaan vaatii kykyä joustaa työajoissa ja erilaisissa työolosuhteissa.

Maaseutuyrittäjä 05.8.2021, klo 12:21

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on tarkoitettu esimiehille, jotka johtavat ja kehittävät vastuualueensa toimintaa yksityisen tai julkisen sektorin organisaatioissa. Koulutus soveltuu johtamiskokemusta omaavalle esimiehelle, kokeneelle yrityksen omistajayrittäjälle tai palkatulle johtajalle, joka itsenäisesti johtaa yritystä, sen tytäryhtiötä tai yksikköä ja vaikuttaa päätöksillään koko yrityksen kehittymiseen. Hän johtaa ja kehittää yksikköään ja sen toimintaa ja on budjettivastuullinen toiminnasta. Käytännön kokemus johtamisesta on edellytyksenä tutkinnon suorittamiselle.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto 20.7.2021, klo 09:11

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia vaativissa liiketoiminnan asiantuntija- tai esimiestehtävissä. Soveltuu esimiehelle, joka vastaa yksikkönsä henkilöstöstä, toiminnasta ja myynnistä (esim. myymälä- tai markkinointipäälliköt ja -vastaavat). Osaamisalan ja tutkinnon osiin liittyvien valinnaisuuksien pohjalta hän voi toimia erilaisissa liiketoiminnan tehtävissä myynnissä ja markkinoinnissa, kaupan alalla tai henkilöstöhallinnossa.

Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto 20.7.2021, klo 09:11

Koulutuksen kohderyhmänä on yrityksensä liiketoimintaa,
tuotteita tai palveluja kehittävät henkilöt, jotka jo toimivat yrittäjinä.
Koulutus sopii erinomaisesti myös sukupolvenvaihdoksen haasteisiin. Tutkinto antaa valmiudet arvioida omia
edellytyksiä toimia yrittäjänä, kehittää olemassa olevaa yritystoimintaa ja
omia yrittäjävalmiuksia (verkostojen hyödyntäminen, toiminnan kehittäminen).

Yrittäjän ammattitutkinto 18.8.2021, klo 06:40

Koulutus on tarkoitettu yritysneuvojina
toimiville tai yritysneuvojan uraa harkitseville. Tutkinnon suorittanut voi
työskennellä yrittäjänä, yritysneuvonnan asiantuntijana tai esimiehenä. Hän
pystyy hyödyntämään toimintaympäristön ja yhteistyösuhteiden tuntemustaan
yritysneuvontatyössä, hyödyntäen asiakashallintajärjestelmiä ja asiakastyöhön
liittyviä verkostoja. Hän osaa arvioida erilaisia liiketoimintasuunnitelmia ja
neuvoa asiakasta yrityksen käynnistämiseen ja kehittämiseen liittyvissä
asioissa. Pääpaino opiskelussa on vuorovaikutustaitojen, esimiestyön ja
liiketoimintaosaamisen kehittämisessä.

Yritysneuvojan erikoisammattitutkinto 18.8.2021, klo 06:40

Meillä on laaja asiantuntijaverkosto, jonka avulla tuotamme asiakkaillemme mahdollisuuden kehittää liiketoimintaa, työyhteisöä, yrityksen kasvua, menestystä ja tulosta. Älkää jääkö kehitystarpeidenne kanssa yksin, vaan tehdään sitä yhdessä! 

Sisältö 04.2.2021, klo 15:36