1 tulosta

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämisestä oppilaitosyhteisössä sekä näiden edellytysten lisääviä toimia. Tässä suunnitelmassa opiskeluhuollolla tarkoitetaan kaikkia Hyrian opiskeluhuolto-ja ohjauspalveluita.

Sisältö
Avainsanat