8 tulosta

Työelämädiili-hankkeen tuottama blogi, jossa vaihtuvat kirjoittajat puhuvat painavaa asiaa inhimillisestä työelämästä.

Sisältö

Työelämä on jo pitkään näyttäytynyt pirstaleiselta, jopa epämääräisesti vellovalta avomereltä, jossa harva osaa navigoida suoraan oikeaan suuntaan tai löytää satamaan saakka. Työvoimapulan ratkaisemiseksi, ihmisarvoisen elämän takaamiseksi sekä jatkuvan oppimisen näkökulmasta tulevaisuuden työelämä tarvitsee muotoilua, jossa itse kukin saamme lunastaa suuret puheet vastuullisesta yhteiskehittämisestä ja ketterästä kokeilukulttuurista.

Sisältö

Työkyvyn tukemisessa inhimillinen ja valmentava työote on keskiössä. Työelämässä ja työllistymisessä korostetaan nykyään osaamista ja tuloksellisuutta, mutta jaksaminen jää keskustelussa usein varjoon. Työkyvyn tukemisessa tulisi ottaa mallia järjestökentältä, erityisesti vapaaehtoistoiminnasta.

Sisältö

Tunnetut nimet, joiden musiikista, kulttuurihistoriallisesti arvokkaista rakennuksista tai IT-alalle tärkeistä innovaatioista tänä päivänä nautimme, olivat usein persoonia, joita tänä päivänä pitäisimme ns. ongelmatapauksina työllistymisen näkökulmasta.

Sisältö

Johdetaanko teillä työkyky edellä? Osataanko yksilöt hitsata yhteen monimuotoiseksi kokonaisuudeksi?  Annetaanko tiimeille mahdollisuus räätälöidä tehtäviä ja työolosuhteita? TED on yhtä kuin Työelämädiili – valtakunnallisen työkykyohjelman Hämeen pilotti. TED herättelee työntekijöitä ja -antajia yhteisiin tyky-talkoisiin.

Sisältö

Olen työskennellyt nyt noin vuoden kotoutumisen omavalmentajana Lahden seudun kuntakokeilussa. Olen saanut hyvän yleiskuvan siitä, miten maahanmuuttajataustaiset henkilöt työllistyvät ja sijoittuvat Päijät-Hämeessä. Esiin on toki tullut myös ongelmakohtia, joista erityisesti tämän sivuston aiheeseen liittyen mietityttää asiakkaiden kielitaidon puute ja siihen liittyvä peräti osatyökyvyttömyyteen verrattava tilanne.

Sisältö

Yritys, tule edistämään sosiaalista vastuullisuuttasi ja houkuttelemaan uusia tekijöitä!

Irroita muutama tunti työaikaa ja tule kuuntelemaan, verkostoitumaan, keskustelemaan sekä saamaan eväitä osaavan työvoiman saatavuuteen. Tilaisuus on maksuton.

Tapahtuma, 10.11.2022, klo 13:10
Ajankohtaissisältö
Avainsanat