11 tulosta

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajana voit toimia monenlaisessa roolissa: 

 • perehdytät opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön 
 • ohjaat ja arvioit opiskelijaa 
 • näet opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jaat omaa osaamistaan eteenpäin 
 • perehdyt ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin 
 • toimit yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajana voit toimia monenlaisessa roolissa:

 • perehdytät opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön
 • ohjaat ja arvioit opiskelijaa
 • näet opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jaat omaa osaamistaan eteenpäin
 • perehdyt ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimit yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 24.8.2023

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työpaikallaan perehdyttävät ja ohjaavat opiskelijoita tai muita työntekijöitä.

Työpaikkaohjaajana toimit opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana.

Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen -tutkinnon osa sisältyy kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin. Tutkinnon osan suorittaminen ei edellytä koko perustutkinnon suorittamista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko,

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajana voit toimia monenlaisessa roolissa:

 • perehdytät opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön
 • ohjaat ja arvioit opiskelijaa
 • näet opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jaat omaa osaamistaan eteenpäin
 • perehdyt ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimit yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 14.9.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajana voit toimia monenlaisessa roolissa:

 • perehdytät opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön
 • ohjaat ja arvioit opiskelijaa
 • näet opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jaat omaa osaamistaan eteenpäin
 • perehdyt ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimit yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 12.10.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajana voit toimia monenlaisessa roolissa:

 • perehdytät opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön
 • ohjaat ja arvioit opiskelijaa
 • näet opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jaat omaa osaamistaan eteenpäin
 • perehdyt ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimit yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 9.11.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Työpaikkaohjaajana voit toimia monenlaisessa roolissa:

 • perehdytät opiskelijoita tai uusia työntekijöitä työhön
 • ohjaat ja arvioit opiskelijaa
 • näet opiskelijoiden osaamisen kehittymisen ja jaat omaa osaamistaan eteenpäin
 • perehdyt ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimit yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä.

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 14.12.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Tässä koulutuksessa käsittelemme vieraskielisten opiskelijoiden ohjausta.

Koulutuksen sisältö

 • Saat tietoa käsitteistä ja eri kulttuurien moninaisuudesta
 • Perehdyt, miten ohjaat maahanmuuttajataustaista opiskelijaa
 • Opit, miten viestit selkeästi palaute- ja ohjaustilanteissa

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 21.9.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Tässä koulutuksessa käsittelemme vieraskielisten opiskelijoiden ohjausta.

Koulutuksen sisältö

 • Saat tietoa käsitteistä ja eri kulttuurien moninaisuudesta
 • Perehdyt, miten ohjaat maahanmuuttajataustaista opiskelijaa
 • Opit, miten viestit selkeästi palaute- ja ohjaustilanteissa

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 23.11.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Tässä koulutuksessa käsittelemme erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

 • Tietoa oppimisvaikeuksista, niiden syistä ja vaikutuksista sekä niiden huomioinnista työpaikalla
 • Opintosisältöjen mukauttaminen
 • Erityinen tuki näytössä ja arvioinnissa
 • Yksilöllisen ohjaamisen tapoja erilaisiin tilanteisiin: käytännön esimerkkejä ja keskustelua

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 31.8.2023

Työpaikkaohjaajana toimit tärkeässä roolissa opiskelijan apuna ja tukena työelämässä oppimisen aikana. Osallistut opintojen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin yhdessä opettajan kanssa.

Tässä koulutuksessa käsittelemme erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

 • Tietoa oppimisvaikeuksista, niiden syistä ja vaikutuksista sekä niiden huomioinnista työpaikalla
 • Opintosisältöjen mukauttaminen
 • Erityinen tuki näytössä ja arvioinnissa
 • Yksilöllisen ohjaamisen tapoja erilaisiin tilanteisiin: käytännön esimerkkejä ja keskustelua

Voit olla ohjaustyösi alkutaipaleella tai sinulla on vahva kokemus työpaikkaohjaajana toimimisesta. Tarjoamme mahdollisuuden perehtyä työpaikkaohjauksen perusasioihin tai saada lisätietoa yhteistyöstä, ohjaamisesta ja arvioinnista.

Työpaikkaohjaajan tueksi, Verkko, 2.11.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat