4 tulosta

Asiakaskokemus ja asiakaspalvelutaidot monikanavaisessa kaupassa

Koulutus on tarkoitettu kaupan alan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville tai niissä yksinyrittäjänä toimiville, joilla on taloudellisessa toiminnassa oleva yritys ja jo jonkin verran kokemusta yrittäjyydestä. Kussakin koulutustoteutuksessa on osallistujia useasta yrityksestä.

Tiimivastaavan koulutus puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla

Koulutus on kohdennettu organisaatiosi puhtaus- ja kiinteistöalan osaajille, joilla on kiinnostusta edetä tiimivastaavaksi (kuten palveluohjaaja, kohdevastaava, tiimin vetäjä tai työhön osallistuva kiinteistön hoidon esimies) tai muuten kehittää osaamistasi.

Moniosaaja majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalle

Moniosaaja-hankkeella vahvistetaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalla tarvittavaa moniosaajuutta. Koulutus on tarkoitettu alalla jo työskenteleville, alalta kokemusta omaaville sekä vieraskielisille, jotka ovat työskennelleet kotimaassaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalla.

Koulutusten rahoittaja

Koulutuksia rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (JOTPA). JOTPA on viranomainen, joka edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan työvoiman saatavuutta. Jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteena on kehittää ja uudistaa ihmisten osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa sekä vastata työelämän muutoksista johtuviin osaamistarpeisiin.

Maksuttomat koulutukset henkilöstön kehittämiseen

Onko sinulla vahva palo kehittää omaa osaamistasi ja olla mukana alan kehityksessä?

Koulutus on kohdennettu organisaatiosi puhtaus- ja kiinteistöalan osaajille, joilla on kiinnostusta edetä tiimivastaavaksi (kuten palveluohjaaja, kohdevastaava, tiimin vetäjä tai työhön osallistuva kiinteistön hoidon esimies) tai muuten kehittää osaamistasi.

Miksi lähtisit mukaan koulutukseen?

  • Mahdollisuus edetä urallaan motivoi ja pysyt ajan hermolla.
  • Tiimivastaavat ovat keskeisessä roolissa työyhteisön hyvinvoinnin toteutumisessa.
  • Hyvinvoiva työntekijät viihtyvät työssään ja tutkitusti pitovoima paranee.

Koulutukseen hakeutuminen ei edellytä tiimivastaavan roolia, mutta soveltuu myös jo roolissa oleville.

Maksuttomat koulutukset henkilöstön kehittämiseen, Hyvinkää, 2.5.2023

Koulutus on tarkoitettu kaupan alan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä työskenteleville tai niissä yksinyrittäjänä toimiville, joilla on taloudellisessa toiminnassa oleva yritys ja jo jonkin verran kokemusta yrittäjyydestä. Kussakin koulutustoteutuksessa on osallistujia useasta yrityksestä.

Kaupankäynti on parhaillaan murroksessa. Toimialan kehitystä uudistavat erityisesti digitalisaatio ja kuluttajakäyttäytyminen. Tule päivittämään osaamistasi vastaamaan nykyisten ja tulevaisuuden asiakkaiden odotuksia.

Maksuttomat koulutukset henkilöstön kehittämiseen, Verkko, 3.5.2023

Haluatko olla majoitus- ravitsemis- tai matkailualalla työpaikkasi moniosaaja?

Haluat kehittää, kartuttaa ja monipuolistaa osaamistasi työpaikallasi erilaisissa työtehtävissä. Työskentelet alalla tai kenties haluat palata alalle. Olet työskennellyt kotimaassasi majoitus- ravitsemis- ja matkailualalla ja haluat työskennellä alalla myös Suomessa.

Koulutus on tarkoitettu alalla jo työskenteleville, alalta kokemusta omaaville sekä vieraskielisille, jotka ovat työskennelleet kotimaassaan majoitus-, ravitsemis- ja matkailualalla.

Moniosaajavalmennuksen aikana sinulla on mahdollisuus kehittää osaamistasi sekä lisätä valmiuksia hoitaa erilaisia työtehtäviä työpaikallasi. Valmennuksessa huomioidaan kuitenkin lähtökohtaisesti yrityksen tarpeet. Sinun osaamisesi kartoitetaan ja sinulle tehdään henkilökohtainen suunnitelma. Suunnitelman mukaan vahvistetaan osaamistasi juuri niissä asioissa, joissa tarvitset vielä opettelua.

Opinnoissa perehdyttäviä asioita voivat olla mm. asiakaspalvelu, baari- ja kahvilapalvelut, tai vahvistat osaamistasi keittiön työtehtävissä. Moniosaajavalmennus suunnitellaan sinun ja työpakkasi työtehtäviin.

Jos äidinkielesi ei ole suomi, sinulle järjestetään tukiopintoja suomen kielessä.

Opinnot toteutetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti lähiopetuksena, verkko-opintoina sekä työelämässä.

Sinulle syntyy valmennuksen aikana lisää osaamista ja pystyt työskentelemään työpaikallasi majoitus-, ravitsemus- ja matkailualan moninaisissa tehtävissä joustavasti.

Maksuttomat koulutukset henkilöstön kehittämiseen, Riihimäki, 3.4.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat