2 tulosta

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu varastojen ja terminaalien päälliköille, esihenkilöille, työnjohtajille tai ko. tehtäviin valmentautuville. Hakijalta odotetaan monipuolista työkokemusta alalta sekä työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöllä ilman valmistavaa koulutusta.

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto on tarkoitettu varastojen ja terminaalien päälliköille, esihenkilöille, työnjohtajille tai ko. tehtäviin valmentautuville. Hakijalta odotetaan monipuolista työkokemusta alalta sekä työpaikka, jossa tutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinnon (varastologistiikan osaamisala) suorittanut osaa suunnitella varastointiprosessin huomioiden kustannustehokkuuden, laadun ja turvallisuuden. Hän organisoi ja resursoi varastointiprosessiin kuuluvat tehtävät asiantuntevasti ja tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Hän arvioi monipuolisesti varastointiin liittyvien toimintojen kehittämistarvetta ja tekee ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa näytöllä ilman valmistavaa koulutusta.

Palvelulogistiikan erikoisammattitutkinto, Hyvinkää, 21.8.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat