45 tulosta

Yksittäiset PomoPRO-valmennuspäivät on suunnattu ensisijaisesti esihenkilöille ja johtajille työn tueksi sekä yrittäjille tai kenelle vain, kuka on kiinnostunut kehittämään itseään. Valmennuspäiviä on tarjolla sekä lähitoteutuksena että verkossa. Klikkaa koulutuskalenteri auki viereisestä Katso koulutustarjonta -painikkeesta.

PomoPRO® -koulutustarjotin

Koulutus sopii erityisesti palvelualoilla tuottavuustyötä tekeville, jotka toimivat esihenkilö- ja johtamistehtävissä. Myös kaikille Lean-ajattelusta kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille yleiskuva tuottavuudesta ja tuottavuustyön osa-alueista.

 • Lähestymistapoja tuottavuuteen
 • Lean-ajattelu ja 5S-toiminta tuottavuustyössä
 • Tuottavuus menestystekijänä
 • Jatkuva parantaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 7.3.2023

Koulutus sopii erityisesti palvelualoilla tuottavuustyötä tekeville, jotka toimivat esihenkilö- ja johtamistehtävissä. Myös kaikille Lean-ajattelusta kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille yleiskuva tuottavuudesta ja tuottavuustyön osa-alueista.

 • Lähestymistapoja tuottavuuteen
 • Lean-ajattelu ja 5S-toiminta tuottavuustyössä
 • Tuottavuus menestystekijänä
 • Jatkuva parantaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 23.11.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat lisätä ymmärrystään monimuotoisuudesta työympäristössään.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoisuutta monimuotoisuuteen liittyen sekä antaa työkaluja kohdata monimuotoisuuden haasteita.

 • Mitä monimuotoisuus voi olla ja miten se voi ilmetä?
 • Miten monimuotoisuus rikastuttaa työyhteisöä ja edistää liiketoimintaa?
 • Mitä haasteita voi kohdata ja miten niistä selvitä?
 • Kuinka toimia monimuotoisessa työyhteisössä?
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 8.6.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä myyntityötä tekeville henkilöille, jotka haluavat osata tunnistaa omat vahvuutensa neuvottelijana.

Tavoitteena on tukea osallistujaa varmemmaksi ja tehokkaammaksi neuvottelijaksi käytännön harjoitteluiden avulla.

 • Neuvotteluanalyysit
 • Erilaiset neuvottelustrategiat
 • Vuorovaikutus neuvottelupöydässä
 • Ihmisten erilaisuus neuvottelijoina
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 6.6.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä kaikille mindfulnessista kiinnostuneille, jotka haluavat kirkastaa itselleen, mitä mindfulness on ja saada käytännön harjoitteita omaan arkeen.

 • Mitä mindfulness on ja mitä se ei ole
 • Mindfulnessin taustaa ja peruskäsitteet
 • Erilaisiin mindfulness harjoituksiin tutustumista ja niiden kokeilua
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 27.4.2023
Palautetaidot 23.3.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, jotka haluavat oppia vahvistamaan itsetuntemustaan sekä palautteen anto- ja vastaanottotaitoja teorian ja harjoitusten avulla.

 • Palautteen antamisen ja saamisen esteet ja vaikeus
 • Ihmisten erilaisuus palautteenantajina ja saajina
 • Mitä positiivinen palaute mahdollistaa yksilölle ja työyhteisölle?
 • Korjaavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 23.3.2023
Palautetaidot 2.11.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, jotka haluavat oppia vahvistamaan itsetuntemustaan sekä palautteen anto- ja vastaanottotaitoja teorian ja harjoitusten avulla.

 • Palautteen antamisen ja saamisen esteet ja vaikeus
 • Ihmisten erilaisuus palautteenantajina ja saajina
 • Mitä positiivinen palaute mahdollistaa yksilölle ja työyhteisölle?
 • Korjaavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 2.11.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille sekä myyntityötä tekeville henkilöille, jotka haluavat osata tunnistaa omat vahvuutensa neuvottelijana.

Tavoitteena on tukea osallistujaa varmemmaksi ja tehokkaammaksi neuvottelijaksi käytännön harjoitteluiden avulla.

 • Neuvotteluanalyysit
 • Erilaiset neuvottelustrategiat
 • Vuorovaikutus neuvottelupöydässä
 • Ihmisten erilaisuus neuvottelijoina
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 7.11.2023

Koulutus on suunnattu palvelumuotoilusta kiinnostuneille henkilöille, jotka toimivat asiantuntija-, esihenkilö- ja johtamistehtävissä, ja jotka haluavat tutustua palvelumuotoilun filosofiaan, palvelumuotoilun prosessiin ja muutamiin palvelumuotoilun menetelmiin ja kokeilla niitä.

 • Johdatus palvelumuotoiluun
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Palvelumuotoilun menetelmiä
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 8.2.2023

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka hallitsevat jo palvelumuotoilun perusteet. Palvelumuotoilusta kiinnostuneet asiantuntija-, esihenkilö- ja johtamistehtävissä toimivat henkilöt. 

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa välineitä asiakaspalvelun kehittämiseen sekä ideoita palvelulla erottautumiseen muotoilun keinoin sekä palvelumuotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

 • Design Thinking eli miten erottua palvelulla
 • Tavoitteiden asettaminen, mittarit, toimenpiteet ja seuranta
 • Asiakasanalyysit ja -tietous, tiedolla johtaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 21.3.2023

Koulutus on suunnattu palvelumuotoilusta kiinnostuneille henkilöille, jotka toimivat asiantuntija-, esihenkilö- ja johtamistehtävissä, ja jotka haluavat tutustua palvelumuotoilun filosofiaan, palvelumuotoilun prosessiin ja muutamiin palvelumuotoilun menetelmiin ja kokeilla niitä.

 • Johdatus palvelumuotoiluun
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Palvelumuotoilun menetelmiä
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 21.9.2023

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka hallitsevat jo palvelumuotoilun perusteet. Palvelumuotoilusta kiinnostuneet asiantuntija-, esihenkilö- ja johtamistehtävissä toimivat henkilöt. 

Koulutuspäivän tavoitteena on antaa välineitä asiakaspalvelun kehittämiseen sekä ideoita palvelulla erottautumiseen muotoilun keinoin sekä palvelumuotoilun hyödyntämiseen liiketoiminnassa.

 • Design Thinking eli miten erottua palvelulla
 • Tavoitteiden asettaminen, mittarit, toimenpiteet ja seuranta
 • Asiakasanalyysit ja -tietous, tiedolla johtaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 26.10.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka tarvitsevat valmiudet organisaation turvallisuustilanteen kartoittamiseen ja turvallisuuden kehittämistarpeiden analysointiin sekä ymmärrystä riskienhallinnan ja turvallisuussuunnittelun merkityksestä yritystoiminnassa. Työ- ja yritysturvallisuutta tarkastellaan johtamisen ja esimiestyön näkökulmasta.

 • Turvallisuuskulttuuri ja yritysturvallisuus
 • Turvallisuusjohtaminen
 • Lainsäädännön velvoitteet
 • Työturvallisuusriskit ja vaaratekijät, riskien arviointi
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 19.9.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia ymmärtämään valmentavan johtamisen vaikutukset ja toteuttamaan sitä käytännössä.

 • Mitä valmentavalla johtamisella tarkoitetaan?
 • Miten sitä toteutetaan?
 • Mitkä ovat valmentavan johtamisen onnistumisen edellytykset?
 • Mitkä ovat valmentavan johtamisen vaikutukset ja hyödyt (ja sudenkuopat)?
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 2.11.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat