39 tulosta

Yksittäiset PomoPRO-valmennuspäivät on suunnattu ensisijaisesti esihenkilöille ja johtajille työn tueksi sekä yrittäjille tai kenelle vain, kuka on kiinnostunut kehittämään itseään. Valmennuspäiviä on tarjolla sekä lähitoteutuksena että verkossa. Klikkaa koulutuskalenteri auki viereisestä Katso koulutustarjonta -painikkeesta.

PomoPRO® -koulutustarjotin

Koulutus sopii asiantuntijoille, esihenkilöille ja kaikille vaikuttamistyötä tekeville sekä vuorovaikutustaitojen kehittymisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien omia esiintymisvahvuuksia niin, että turha jännittäminen lievenee ja esiintyminen tuntuu mukavalta. Koulutus antaa peruseväitä eri tilaisuuksissa esiintymiseen kohderyhmä huomioiden.

 • Esiintyminen erilaisissa tilanteissa (mm. myyjänä, asiantuntijana, esihenkilönä)
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen (läsnäolo, tunnetaidot)
 • Kehittyminen innostavana ja vaikuttavana esiintyjänä, joka jättää jäljen kuulijaan
 • Jännityksen vähentäminen esiintymistilanteessa
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 15.11.2023

Koulutus sopii asiantuntijoille, esihenkilöille ja kaikille vaikuttamistyötä tekeville sekä vuorovaikutustaitojen kehittymisestä kiinnostuneille.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien omia esiintymisvahvuuksia niin, että turha jännittäminen lievenee ja esiintyminen tuntuu mukavalta. Koulutus antaa peruseväitä eri tilaisuuksissa esiintymiseen kohderyhmä huomioiden.

 • Esiintyminen erilaisissa tilanteissa (mm. myyjänä, asiantuntijana, esihenkilönä)
 • Vuorovaikutustaitojen kehittäminen (läsnäolo, tunnetaidot)
 • Kehittyminen innostavana ja vaikuttavana esiintyjänä, joka jättää jäljen kuulijaan
 • Jännityksen vähentäminen esiintymistilanteessa
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 15.6.2023

Koulutus on suunnattu henkilöille, jotka toimivat tehtävissä, joissa tavoitteena johtaa, valmentaa tai opettaa erilaisia henkilöitä vuorovaikutuksen keinoin.

Koulutuksen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ymmärtämällä omia motivaattoreita ja sitä, miten ne vaikuttavat omiin päätöksiin ja toimintaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

 • 16 elämän perustarvetta, tutkimustaustaa ja motiivien esittely
 • Miten motivoidun ja motivoin muita
 • Oma RMP-motivaatioprofiili ja sen tulkinta ryhmäpurkuna koulutuspäivän aikana
 • Oman profiilin hyödyntäminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 22.11.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia tuntemaan strategian peruskäsitteet ja rakenteet, ymmärtämään strategian merkityksen jokapäiväisessä työskentelyssä ja oman työnsä merkityksen organisaation strategian toteutumisessa.

 • Strateginen johtaminen
 • Strategiaprosessi
 • Visiosta tuloksiin
 • Strategia käytäntöön
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 16.11.2023

Koulutus soveltuu esihenkilöille ja tiiminvetäjille. Olisi suotavaa, että osallistuja on käynyt ensin valmentavan johtamisen päivän ennen osallistumista tähän koulutuspäivään.

Tavoitteena on ymmärtää hyvinvoivan, tuottavan ja yhteisöohjautuvan tiimin edellytykset sekä rakentaa ja tukea toimivia tiimejä omalla johtamisellaan.

 • Onnistuneen tiimin rakentaminen
 • Yksikön tiimiin samaistumisen tukeminen
 • Osaamisen ja erilaisuuden hyödyntäminen
 • Ryhmädynamiikka
 • Tiimin roolit
 • Yhteisöohjautuvuus ja vuorovaikutus
 • Tiimiin samaistuminen
 • Tiiminä kasvu
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 7.9.2023

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat lisää muutosjoustavuutta työhönsä. Organisaation resilienssitaidot suunnattu HR-päättäjille, esihenkilöille ja yritysjohdolle.

Tavoitteena on ymmärtää mistä tekijöistä yksilön muutosjoustavuuskyky eli resilienssi muodostuu ja miten sitä voi kasvattaa. Yritystasolla tavoitteena on tunnistaa muutosjoustavuutta edistävät voimavarat ja toimintamallit sekä antaa esimiehille työkaluja yrityksen muutosjoustavuuden kasvattamiseen.

 • Resilienssin osa-alueet
 • Miten resilienssi suojaa muutoksessa?
 • Omien resilienssitaitojen kasvattaminen
 • Millainen on resilienssi yritys?
 • Miten kasvattaa yrityksen resilienssiä?
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 10.10.2023

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat työkaluja sressinhallintaan ja stressistä palautumiseen.

Tavoitteena on ymmärtää mitä stressi on, miten se syntyy ja mikä sitä aiheuttaa. Opit omien perusarvojesi ja ajatustesi vaikutukset elämääsi sekä tunnistat näiden mahdolliset ristiriidat.

 • Mitä stressi on, miten se syntyy ja mikä stressiä aiheuttaa?
 • Omien arvojen ja ajatusten vaikutukset sekä näiden ristiriidat
 • Henkisen palautumisen keinot
 • Ajatteluun ja tunteisiin vaikuttaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 12.4.2023

Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat työkaluja sressinhallintaan ja stressistä palautumiseen.

Tavoitteena on ymmärtää mitä stressi on, miten se syntyy ja mikä sitä aiheuttaa. Opit omien perusarvojesi ja ajatustesi vaikutukset elämääsi sekä tunnistat näiden mahdolliset ristiriidat.

 • Mitä stressi on, miten se syntyy ja mikä stressiä aiheuttaa?
 • Omien arvojen ja ajatusten vaikutukset sekä näiden ristiriidat
 • Henkisen palautumisen keinot
 • Ajatteluun ja tunteisiin vaikuttaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 10.10.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, HR-henkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia tarkastelemaan työhyvinvointia ja sen merkitystä organisaation ja työyhteisön toiminnan ja tuloksellisuuden kannalta sekä pohtimaan työhyvinvoinnin johtamista.

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää terveen organisaatiokulttuurin ja hyvinvoivan työyhteisön merkitys organisaation tuloksen kannalta ja löytää keinoja oman sekä tiimin hyvinvoinnin johtamiseen.

 • Terve ja epäterve organisaatiokulttuuri
 • Työhyvinvoinnin osa-alueet tiimi- ja organisaatiotasolla
 • Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen
 • Psykologisen turvallisuuden merkitys työssä viihtymiseen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 1.6.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, HR-henkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia tarkastelemaan työhyvinvointia ja sen merkitystä organisaation ja työyhteisön toiminnan ja tuloksellisuuden kannalta sekä pohtimaan työhyvinvoinnin johtamista.

Koulutuksen tavoitteena on ymmärtää terveen organisaatiokulttuurin ja hyvinvoivan työyhteisön merkitys organisaation tuloksen kannalta ja löytää keinoja oman sekä tiimin hyvinvoinnin johtamiseen.

 • Terve ja epäterve organisaatiokulttuuri
 • Työhyvinvoinnin osa-alueet tiimi- ja organisaatiotasolla
 • Työyhteisön hyvinvoinnin johtaminen
 • Psykologisen turvallisuuden merkitys työssä viihtymiseen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 26.1.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat oppia tuntemaan strategian peruskäsitteet ja rakenteet, ymmärtämään strategian merkityksen jokapäiväisessä työskentelyssä ja oman työnsä merkityksen organisaation strategian toteutumisessa.

 • Strateginen johtaminen
 • Strategiaprosessi
 • Visiosta tuloksiin
 • Strategia käytäntöön
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 19.4.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille ja asiantuntijoille, jotka haluavat ymmärtää, mitä tunneälyllä tarkoitetaan, oppia taitoja johtaa omia sekä toisten tunteita ja saada työkaluja haastaviin vuorovaikutustilanteisiin.

 • Omien tunteiden tunnistaminen, tiedostaminen ja ilmaiseminen
 • Tunneälystä tunnetaidoiksi
 • Toisten tunteiden johtaminen
 • Työyhteisön tunneilmapiirin johtaminen
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 1.9.2023

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat lisää muutosjoustavuutta työhönsä. Organisaation resilienssitaidot suunnattu HR-päättäjille, esihenkilöille ja yritysjohdolle.

Tavoitteena on ymmärtää mistä tekijöistä yksilön muutosjoustavuuskyky eli resilienssi muodostuu ja miten sitä voi kasvattaa. Yritystasolla tavoitteena on tunnistaa muutosjoustavuutta edistävät voimavarat ja toimintamallit sekä antaa esimiehille työkaluja yrityksen muutosjoustavuuden kasvattamiseen.

 • Resilienssin osa-alueet
 • Miten resilienssi suojaa muutoksessa?
 • Omien resilienssitaitojen kasvattaminen
 • Millainen on resilienssi yritys?
 • Miten kasvattaa yrityksen resilienssiä?
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 12.4.2023
Palautetaidot 2.11.2023

Koulutus on suunnattu esihenkilöille, jotka haluavat oppia vahvistamaan itsetuntemustaan sekä palautteen anto- ja vastaanottotaitoja teorian ja harjoitusten avulla.

 • Palautteen antamisen ja saamisen esteet ja vaikeus
 • Ihmisten erilaisuus palautteenantajina ja saajina
 • Mitä positiivinen palaute mahdollistaa yksilölle ja työyhteisölle?
 • Korjaavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito
PomoPRO® -koulutustarjotin, Hyvinkää, 2.11.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat