4 tulosta

Merkonomille tärkeitä ominaisuuksia ovat asiakaspalveluasenne, tietotekninen osaaminen, kyky ratkaista ongelmia, vahvat vuorovaikutus- ja viestintätaidot, sekä usein monipuolinen kielitaito. Näitä taitoja harjoitellaan myös koulutuksen aikana.

Merkonomi

Kehitä asiakaspalvelu-, talous- tai markkinointiosaamistasi ammattilaisten ohjauksessa ja opiskele merkonomiksi verkossa!

Monimuotokoulutuksessa ryhmän pääasiallinen opiskelu tapahtuu verkossa ja työpaikoilla, joten voit opiskella koko tutkinnon missä päin maailmaa vain asutkin.

Merkonomitutkinto (liiketoiminnan perustutkinto, 180 osp) on arvostettu ja työelämän hyvin tuntema tutkinto, joka tuottaa jatko-opintokelpoisuuden.

Opiskelu edellyttää työ- tai harjoittelupaikan, johon annetaan käytännön näytöt. Työpaikka voi vaihtua opintojen aikana. Huomioi, että työ-/harjoittelupaikan on sitouduttava tarjoamaan eri tutkinnon osiin liittyviä työtehtäviä opintojen edetessä.

Opiskelijalta edellytetään valmiutta suorittaa verkko-opintoja itsenäisesti kotoa tai työpaikalta käsin. Opiskelu sisältää aikataulutettuja oppitunteja videoyhteyksien kautta sekä itsenäisesti suoritettavia verkkokursseja.

Merkonomi, Verkko, 25.10.2022

Henkilöille, jotka haluavat valmistua merkonomiksi joustavasti ja työelämälähtöisesti. Tutkinto soveltuu hyvin myös alanvaihtajille.

Edellytykset tutkinnon suorittamiseen

  • opiskelijalla on työpaikka tai koulutussopimustyöpaikka
  • opiskelijan työnantaja on sitoutunut opiskeluun
  • opiskelijalla on käytössään tietokone ja Internet-yhteys, koska opiskelu tapahtuu myös verkon välityksellä
  • tutkinnon edellyttämä ammattitaito hankitaan pääasiassa työtehtävissä
Merkonomi, Hyvinkää, 24.1.2023

Koulutus on suunnattu etenkin palvelumyynnistä kiinnostuneille työnhakijoille, joiden suomen kielen osaaminen kaipaa vielä kehittymistä. Koulutuksen avulla työllistyminen helpottuu ja sen jälkeen on mahdollisuus myös jatkaa opintoja kohti koko tutkintoa. Koulutukseen on mahdollista päästä, vaikka suomen kielen taito ei riitä merkonomitutkinnon suorittamiseen. Riittävä kielitaito on tässä koulutuksessa A2.1.

Käytännönläheisessä työvaltaisessa koulutuksessa osallistujat oppivat kaupan alan erilaisia työtehtäviä ja harjaantuvat suomen kielen taidossa. He opiskelevat asiakaspalvelun ja työyhteisössä toimimisen perusteita. Näin he saavat valmiudet työllistyä ja luoda pohjaa opintojen jatkamiselle koko merkonomitutkintoon.

Koulutus painottuu asiakaspalveluun ja siihen liittyviin tehtäviin. Myös työyhteisössä toimimisen perusteet tulevat tutuksi. Iso osa koulutusta on työpaikalla tapahtuva harjoittelu, jonka aikana opiskelijat oppivat työskentelemällä kaupan erilaisissa tehtävissä. Koulutusta räätälöidään osallistujien tarpeen ja osaamisen mukaan koulutuksen aikana.

Opiskelupaikkoja 12.

Merkonomi, Riihimäki, 6.10.2022
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat