3 tulosta

Palvelulogistiikkatyöntekijän työssä vaaditaan tarkkuutta ja riittäviä tietoteknisiä taitoja. Alalla työskentely on fyysistä asiakaspalvelua, joten myös fyysinen kunto ja asiakaspalvelutaidot korostuvat.

Palvelulogistiikkatyöntekijä

Koulutus on suunnattu kaikille varastotyöstä kiinnostuneille, erilaisissa varastojen ja terminaalien työtehtävissä toimiville tai niihin aikoville. Koulutukseen osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta varastoalalta.

Logistiikan perustutkinnon suorittanut, joka työskentelee logistiikka-alan tehtävissä, osaa kuljettaa ja käyttää erilaisia ajoneuvoja tai kuormaukseen käytettäviä työkoneita ja laitteita. Hän työskentelee turvallisesti sekä tunnistaa ja ottaa huomioon työskentelyssään ajoneuvoihin, työkoneisiin ja laitteisiin liittyviä työturvallisuusriskejä ja -vaaroja. Logistiikka-alan työtehtävissä työskentelevä osaa käyttää logistiikka-alan digitaalisia sovelluksia.

Palvelulogistiikkatyöntekijä työskentelee erilaisissa varastoissa tai terminaaleissa. Hän työskentelee tavaroiden lähettämisessä ja vastaanotossa, tavaran varastoinnissa, lähetysten pakkaamisessa sekä keräilyssä. Hän käyttää tavarankäsittelylaitteita, trukkia ja automaatiikalla ohjattavia laitteita. Palvelulogistiikkatyöntekijä täyttää ja käyttää monenlaisia varastoinnin ja lähetysten asiakirjoja tietotekniikkaa käyttäen.

Palvelulogistiikkatyöntekijä, , 6.2.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat