15 tulosta

Työ sopii hyvät sosiaaliset taidot omaavalle, asiakaspalveluhenkiselle ja auttamishaluiselle sekä ihmisten parissa työskentelystä nauttivalle henkilölle. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä ihmisten kanssa ja heitä varten.

SELKOSUOMEKSI
 

Lähihoitaja tekee avustavia hoito alan töitä esimerkiksi

 • sairaalassa
 • lasten päiväkodissa
 • kuntoutus alan työpaikassa
 • ihmisten kotona
 • vanhusten palvelutalossa
 • koulussa

Kenelle koulutus sopii?
 

 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat auttaa ja palvella ihmisiä.
 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat tehdä töitä muiden ihmisten kanssa.
   
Lähihoitaja ja tutkinnon osat

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalle soveltuville henkilöille. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa.

SELKOSUOMEKSI

Kenelle koulutus sopii?

 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat auttaa ja palvella ihmisiä.
 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat tehdä töitä muiden ihmisten kanssa.
 • Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on hyvä terveys.
 • Koulutus sopii sinulle, osaat suomen kieltä jonkin verran ja pystyt opiskelemaan suomen kielellä.
Lähihoitaja, Riihimäki, 5.8.2024

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalle soveltuville henkilöille. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa.

SELKOSUOMEKSI

Kenelle koulutus sopii?

 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat auttaa ja palvella ihmisiä.
 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat tehdä töitä muiden ihmisten kanssa.
 • Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on hyvä terveys.
 • Koulutus sopii sinulle, osaat suomen kieltä jonkin verran ja pystyt opiskelemaan suomen kielellä.
Lähihoitaja, Hyvinkää, 5.8.2024

Hyriassa alkaa Green Care -painotteinen lähihoitajatutkinto. Siinä kulkee koko opintojen ajan mukana 20 osaamispisteen laajuinen luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun tuottaminen. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Koulutus sopii luonnossa viihtyville, hoitotyöstä kiinnostuneille ihmisille, joille Green Care -arvot ovat tärkeitä. Tämä on hyvä meriitti työnhaussa, sellaista lisäosaamista, mitä muilla lähihoitajilla ei välttämättä ole. Tulevaisuudessa eläimet, luonto ja sen hyödyntäminen hoitotyössä ovat vielä isommassa roolissa kuin tänä päivänä.

SELKOSUOMEKSI

Tämä lähihoitajakoulutus on uusi ja erilainen.
Tässä koulutuksessa voit opiskella asioita, joita ei yleensä opiskella lähihoitajakoulutuksessa.
Asiat liittyvät luontoon ja eläimiin.
Opiskelet esimerkiksi, miten eläin tai luonto vaikuttaa ihmiseen ja hänen vointiin. Tulevaisuudessa eläimet ja luonto ovat tärkeitä asioita hoitotyössä.

Kenelle koulutus sopii?

 • Koulutus sopii sinulle, jos luonto ja eläimet ovat sinulle tärkeitä.
 • Koulutus sopii sinulle, jos sinä haluat auttaa ja palvella asiakkaita.
 • Koulutus sopii sinulle, jos sinä haluat tehdä töitä muiden ihmisten kanssa.

Lähihoitaja tekee avustavia hoitoalan töitä esimerkiksi

 • sairaalassa
 • lasten päiväkodissa
 • kuntoutusalan työpaikassa
 • ihmisten kotona
 • vanhusten palvelutalossa
 • koulussa
Lähihoitaja, Hyvinkää, 11.3.2024

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa.

Suoritettava tutkinto on Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, osaamisalana ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala.

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa tai kuntakokeilussa.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön jo opiskeluaikana. Koulutus soveltuu maahanmuuttajataustaisille työnhakijoille, joilla suomen kielen taitotaso on A2.2. Opintoihin voidaan sisällyttää S2-tukea sekä tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Opiskelijavalinnassa noudatetaan SORA-lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

Opiskelupaikkoja 20.

Lähihoitaja, Hyvinkää, 2.4.2024

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kokonaan suorittaneet voivat tulla suorittamaan toisen osaamisalan.

SELKOSUOMEKSI

Kuka voi hakea koulutukseen?

Sinä voi hakea koulutukseen, jos sinä olet valmis lähihoitaja ja haluat opiskella lisää.

Sinä voit hakea koulutukseen, jos sinä olet opiskellut koulutuksen pakolliset tutkinnonosat ja ne ovat valmiit.

Tässä koulutuksessa sinä opiskelet ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisalan.

Lähihoitaja, Hyvinkää, 12.8.2024

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille, alalle soveltuville henkilöille. Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa.

SELKOSUOMEKSI

Kenelle koulutus sopii?

 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat auttaa ja palvella ihmisiä.
 • Koulutus sopii sinulle, jos haluat tehdä töitä muiden ihmisten kanssa.
 • Koulutus sopii sinulle, jos sinulla on hyvä terveys.
 • Koulutus sopii sinulle, osaat suomen kieltä jonkin verran ja pystyt opiskelemaan suomen kielellä.
Lähihoitaja, Hämeenlinna, 5.8.2024

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kokonaan suorittaneet voivat tulla suorittamaan toisen osaamisalan.

SELKOSUOMEKSI

Kuka voi hakea koulutukseen?

 • Sinä voi hakea koulutukseen, jos sinä olet valmis lähihoitaja ja haluat opiskella lisää.
 • Sinä voit hakea koulutukseen, jos sinä olet opiskellut koulutuksen pakolliset tutkinnonosat ja ne ovat valmiit.
 • Tässä koulutuksessa sinä opiskelet sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan.
Lähihoitaja, Hyvinkää, 12.8.2024

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kokonaan suorittaneet voivat tulla suorittamaan toisen osaamisalan.

SELKOSUOMEKSI

Kuka voi hakea koulutukseen?

Sinä voi hakea koulutukseen, jos sinä olet valmis lähihoitaja ja haluat opiskella lisää.

Sinä voit hakea koulutukseen, jos sinä olet opiskellut koulutuksen pakolliset tutkinnonosat ja ne ovat valmiit.

Tässä koulutuksessa sinä opiskelet mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan.

Lähihoitaja, Hyvinkää, 12.8.2024

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille sekä alan vaihtajille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä.

Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön.

Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Kielitaidon tulee täyttää vähintään tason A2.2 edellytykset. Opintoihin voidaan sisällyttää S2 tukea sekä tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja.

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille sellaiset ammatilliset perusvalmiudet, joiden avulla he työllistyvät julkiselle tai yksityiselle sektorille hoiva-alan avustaviin tehtäviin. Pääpaino koulutuksessa on vanhus- ja vammaispalveluihin liittyvissä tehtävissä.

Opiskelupaikkoja 15.

Lähihoitaja ja tutkinnon osat, Riihimäki, 2.4.2024

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa.

Opiskelupaikkoja 15.  

Lähihoitaja ja tutkinnon osat, Hämeenlinna, 11.3.2024

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kokonaan suorittaneet voivat tulla suorittamaan toisen osaamisalan.

SELKOSUOMEKSI

Kuka voi hakea koulutukseen?

Sinä voi hakea koulutukseen, jos sinä olet valmis lähihoitaja ja haluat opiskella lisää.

Sinä voit hakea koulutukseen, jos sinä olet opiskellut koulutuksen pakolliset tutkinnonosat ja ne ovat valmiit.

Tässä koulutuksessa sinä opiskelet lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan.

Lähihoitaja, Hyvinkää, 12.8.2024

Hae mukaan opiskelemaan työhön jolla on merkitystä!

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta ja työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville TE-toimiston ja kuntakokeilujen työttömille tai työttömyysuhan alaisille työnhakija-asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa ja jotka ovat täyttäneet 20 vuotta. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta.

Koulutukseen valittavalta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa ja riittävää suomen kielen taitoa (A2.2).

Opiskelijavalinnassa noudatetaan Sora-lainsäädäntöä (soveltumattomuuden ratkaisuja).

Opiskelupaikkoja 20.

Lähihoitaja ja tutkinnon osat, Hyvinkää, 5.2.2024

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat suorittaneet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon pakolliset tutkinnon osat. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kokonaan suorittaneet voivat tulla suorittamaan toisen osaamisalan.

SELKOSUOMEKSI

Kuka voi hakea koulutukseen?

 • Sinä voi hakea koulutukseen, jos sinä olet valmis lähihoitaja ja haluat opiskella lisää.
 • Sinä voit hakea koulutukseen, jos sinä olet opiskellut koulutuksen pakolliset tutkinnonosat ja ne ovat valmiit.
 • Tässä koulutuksessa sinä opiskelet sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalan.
Lähihoitaja, Riihimäki, 12.8.2024

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä ihmisten kanssa ja heitä varten. Hän kohtaa asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan. 

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta ja työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille. Koulutukseen valittavalta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa ja riittävää suomen kielen taitoa (B1.1).

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Koulutuksen tavoitteena on työllistää opiskelijat koulutuksen aikana tai sen jälkeen lähihoitajan tehtäviin. Opiskelijan tavoitteena voi olla koko tutkinto tai osatutkinto henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS:n mukaisesti.

Lähihoitajaopinnoissa korostuu erilaisten asiakkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä opetuksen toteuttaminen joustavasti työelämän ja seudun asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Alkavassa koulutuksessa on mahdollisuus suorittaa seuraava osaamisala: Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala. Näihin liittyvissä tehtävissä korostuu asiakkaan kodissa tai palvelutalossa henkilökohtaisiin arkitoimiin liittyvä avustaminen. Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta, harjoitustöitä ja työssäoppimista.

Opiskelupaikkoja 15.

Lähihoitaja ja tutkinnon osat, Lahti, 4.3.2024
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat