11 tulosta

Työ sopii hyvät sosiaaliset taidot omaavalle, asiakaspalveluhenkiselle ja auttamishaluiselle sekä ihmisten parissa työskentelystä nauttivalle henkilölle. Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä ihmisten kanssa ja heitä varten.

Lähihoitaja ja tutkinnot osat

Hyriassa alkaa keväällä uusi, Green Care -painotteinen lähihoitajatutkinto. Siinä kulkee koko opintojen ajan mukana 20 osaamispisteen laajuinen luontoon perustuvan hyvinvointipalvelun tuottaminen. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää ammatillista toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua.

Koulutus sopii luonnossa viihtyville, hoitotyöstä kiinnostuneille ihmisille, joille Green Care -arvot ovat tärkeitä. Tämä on hyvä meriitti työnhaussa, sellaista lisäosaamista, mitä muilla lähihoitajilla ei välttämättä ole. Tulevaisuudessa eläimet, luonto ja sen hyödyntäminen hoitotyössä ovat vielä isommassa roolissa kuin tänä päivänä.

Lähihoitaja ja tutkinnot osat, Hyvinkää, 7.3.2022

Koulutus soveltuu myös maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa.

Lähihoitaja ja tutkinnot osat, Hämeenlinna, 4.4.2022

Lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä ihmisten kanssa ja heitä varten. Hän kohtaa asiakkaat ja potilaat yksilöinä ja edistää toiminnallaan heidän terveyttään, toimintakykyään ja hyvinvointiaan.

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan koulutuksesta ja työstä kiinnostuneille ja alalle soveltuville työnhakijoille. Koulutukseen valittavalta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa ja riittävää suomen kielen taitoa (A2.2). Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Lähihoitaja ja tutkinnot osat, Lahti, 14.3.2022

Koulutus on tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille sekä alan vaihtajille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti vanhus- ja vammaistyöstä. Hakijoilta edellytetään alalle soveltuvuutta, hyvää psyykkistä ja fyysistä terveyttä sekä valmiuksia vuorotyöhön. Maahanmuuttajien tulee selviytyä opinnoista suomen kielellä. Kielitaidon tulee täyttää vähintään tason A2.2 edellytykset.

Opiskelupaikkoja 15.

Lähihoitaja ja tutkinnot osat, Hämeenlinna, 7.2.2022

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville maahanmuuttajille, joilla on riittävä suomen kielen taito, jotta he selviytyvät suomen kielellä tapahtuvasta opiskelusta. Valittavilta opiskelijoilta edellytetään hyvää psyykkistä ja fyysistä terveydentilaa. Kielitaitotaso A2.1

Lähihoitaja ja tutkinnot osat, Riihimäki, 19.4.2022
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat