5 tulosta

Tutkinnon kohderyhmänä ovat kone- ja tuotantotekniikan ammattia uutena ammattina tai ilman alan aikaisempaa koulutusta opiskelevat henkilöt.

SELKOSUOMEKSI

Sinä voi hakea kouluun, vaikka sinulla ei ole alan työkokemusta.

Koulutus sopii sinulle, jos

  • sinä olet kiinnostunut hitsauksesta
  • sinä olet kiinnostunut ohjelmoinnista
  • sinä olet kiinnostunut metalliosien tekemisestä (= jyrsintä tai sorvaaminen)
  • sinä olet hyvä tekemään asioita käsillä (= kädentaidot)
  • sinä osaat ratkaista ongelmia
  • sinä pystyt tekemään töitä muiden ihmisten kanssa.

Koulutuksen aikana sinä myös opiskelet edellä mainittuja asioita.

Koneistaja, Riihimäki,

Aloituspaikat ovat yksittäisiä opiskelupaikkoja, jotka toteutetaan yhteisessä koulutusprosessissa yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden kanssa ja opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat uutta ammattia/tutkintoa hankkivat henkilöt.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ajoneuvoasentajana autoliikkeissä, autokorjaamoissa tai huoltamoilla sekä erilaisissa kuljetus-, rengas-, ja varaosaliikkeissä. Oma autokorjaamo ja yrittäjyys ovat myös hyvä vaihtoehto alalla.

Alalla työskentelevältä henkilöltä vaaditaan asiakaslähtöisyyttä, ympäristötietoutta sekä turvallisuussäädösten noudattamista. Työ vaatii oma-aloitteisuutta, kiinnostusta tekniikkaan, huolellisuutta ja tarkkuutta, kykyä työskennellä sekä itsenäisesti että ryhmässä. Ammatissa pääset työskentelemään kasvavalla toimialalla uuden teknologian parissa. Työtehtävät ovat monipuolisia ja haastavia.

Koneistaja, Hyvinkää, 3.8.2023

Aloituspaikat ovat yksittäisiä opiskelupaikkoja, jotka toteutetaan yhteisessä koulutusprosessissa yhteishaun kautta tulleiden opiskelijoiden kanssa ja opiskelu on päätoimista päiväopiskelua.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat uutta ammattia/tutkintoa hankkivat henkilöt.

Koneistajana työskentelee yleensä erilaisissa valmistus-, asennus-, käyttö- ja kunnossapitotehtävissä.
Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Levyseppähitsaaja työskentelee yleensä erilaisissa hitsaus-, levy- ja teräsrakennetehtävissä.
Teknologian kehittymisen myötä ohjelmoitavat levytyökoneet, hitsaustyön automatisointi ja uudet tuotantojärjestelmät ovat lisääntyneet konepajatuotannossa. Tavanomaisia työpaikkoja ovat konepajat, telakat, metalli- ja konekorjaamot sekä teollisuuden kunnossapitoyritykset.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden eri valmistustehtäviin. Laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi opiskelija saa erikoisosaamista valitsemaansa työtehtävään. Alalle valmistuneiden työllisyysnäkymät ovat hyvät.

Koneistaja valmistaa metallista työpiirustusten mukaisesti erilaisia tuotteita ja koneenosia lastuavin työmenetelmin. Työmenetelmiä ovat tyypillisesti sorvaus ja jyrsintä. Opintoihin sisältyy CNC-koneistusta, CAD -piirtämistä ja CAM -ohjelmointia.

Levyseppähitsaaja on monitaitoinen metallialan ammattilainen, jolla hallitsee erilaisten metallien kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hitsaamisen sekä levyjen leikkaamisen ja muotoilun. Opinnot sisältävät hitsaus ja levytöiden lisäksi myös NC-tekniikkaa ja robottihitsausta.

Koneistaja, Riihimäki, 3.8.2023
Sisältöön liittyvät koulutuskategoriat